W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie i komunikatami Ministerstwa Zdrowia wiele osób zdecydowało się zrezygnować z zaplanowanych wyjazdów. Do tej pory wiele przypadków zachorowań wystąpiło w krajach, które są popularnymi kierunkami turystycznymi. Czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zadziała w przypadku koronawirusa?

Koronawirus objawy

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem układu oddechowego, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Do typowych objawów zalicza się gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie, a więc objawy charakterystyczne również dla grypy. Niestety, aby odróżnić te choroby konieczne jest przeprowadzenie badań genetycznych. U około 15-20% osób można zaobserwować ciężki przebieg choroby, a  dla 2-3% osób choroba kończy się śmiertelnie. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny ciężka postać choroby i zgony dotyczą przede wszystkim osób starszych, z obniżoną odpornością i chorujących przewlekle.

Koronawirus a koszty rezygnacji z podróży

W związku z licznymi ogniskami wirusa, które wystąpiły w wielu krajach turystycznych coraz więcej osób rozważa odwołanie podróży. Czy w przypadku zrezygnowania z wyjazdu ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zadziała?

Większość ubezpieczeń podróżnych  obejmuje ochroną przypadki rezygnacji z podróży w ściśle określonych w OWU przypadkach. W zależności od Ubezpieczyciela możemy rozróżnić kilka najczęstszych sytuacji, które objęte są ochroną:

  • Nieszczęśliwy wypadek (hospitalizacja lub nieprawość ruchowa),
  • Poważne zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania,
  • Utrata pracy,
  • Nagłe zachorowanie,
  • Utrata paszportu lub wizy,
  • Otrzymanie wezwania od organów administracyjnych z datą stawienia się, która pokrywa się z datą wyjazdu.

Do wyłączeń należą sytuacje związane między innymi z:

  • Działaniami wojennymi, aktami terroryzmu, stanem wojennym lub wyjątkowym,
  • Alkoholizmem ubezpieczonego,
  • Zaniedbaniem otrzymania właściwych szczepień ochronnych
  • Następstwem chorób rozpoznanych przed zawarciem ubezpieczenia.

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży pozwala stwierdzić, że rozprzestrzeniająca się epidemia nie znajduje się na liście wyłączeń ubezpieczycieli. Warto jednak pamiętać, że w zakres ochrony dotyczy sytuacji, w których do odwołania podróży doszło w wyniku choroby Ubezpieczonego lub innych dotyczących go, określonych w OWU zdarzeń losowych. Tym samym panująca w innym kraju epidemia jest czynnikiem zewnętrznym i nie będzie uprawniała do skorzystania z polisy.

Jednak warto zauważyć, że z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa może dojść do sytuacji, w której biura podróży same zdecydują się na zwrot kosztów wycieczek. Wówczas Klienci mają możliwość odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu wpłaconych pieniędzy. Także w momencie zerwania połączeń lotniczych z danym krajem jest możliwie oddanie biletów i uzyskania zwrotu kosztów, tak jak miało to miejsce w przypadku Chin.