Ubezpieczyciele zobowiązani są do cyklicznego przekazywania zebranych danych do bazy UFG. Zdarza się jednak, że informacje te są nieprawidłowo zapisywane np. na etapie rejestracji szkód i w takiej formie są raportowane. Mimo późniejszych korekt z uwagi na częstotliwość przekazywania raportów błędne dane nadal mogą figurować w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych. Jak wygląda ranking Ubezpieczycieli uwzględniający jakość przekazywanych danych?

Ranking Ubezpieczycieli

Już po raz dziewiąty przygotowano ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych, który uwzględnia jakość danych oraz procesy związane z zasilaniem ogólnopolskiej bazy polis Ośrodka Informacji UFG. Klasyfikacja brała pod uwagę tylko te Towarzystwa Ubezpieczeniowe, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przekraczał jeden promil (liczba aktywnych umów krajowego OC i AC).

W najlepszej piątce znalazło się:

  • PZU,
  • TUW TUW,
  • Link4,
  • Compensa,
  • Ergo Hestia.

 Przy sporządzaniu rankingu oparto się o następujące wskaźniki:

  • Możliwość identyfikacji pojazdów poprzez porównanie z rejestrem CEPiK,
  • Terminowość, kompletność i dokładność przesyłanych danych,
  • Odsetek unieważnionych rekordów.

Jakość danych przekazywanych przez Ubezpieczycieli uznawana była za satysfakcjonującą, jeżeli średnia arytmetyczna powyższych składowych przekraczała 80%. W 2019 roku tę granicę udało się przekroczyć jedenastu firmom na dwadzieścia dwa Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Wynika to przede wszystkim z wdrażania przez ubezpieczycieli specjalnych programów, które mają za zadanie poprawić jakość danych. Informacje przekazywane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają duży wpływ na wyliczenie składki za polisy OC i AC, dlatego tak ważna jest jakość przekazywanych raportów. Utrzymanie wysokich standardów jest znaczące zarówno dla Ubezpieczycieli jak i ich Klientów, ponieważ pozwalają dokonać rzetelnej oceny ryzyka.

Jak podaje UFG w bazie OI w minionym roku znajdowały się informacje o umowach ubezpieczenia OC dla 25,4 mln pojazdów oraz AC dla 5,9 mln pojazdów. Przez cały 2019 rok wpłynęło do UFG 466 mln zapytań o przebieg historii ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 406 mln pytań o historię szkód.

Źródło: opracowano na podstawie UFG