Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden chcąc wesprzeć swoich klientów w powrocie do zdrowia umożliwiło rozszerzenie ubezpieczenia Ochrona+, Ochrona Jutra oraz Sposób na przyszłość o nowy pakiet „Dbamy bez granic”. Dodatkowa umowa obejmuje m.in. leczenie za granicą z limitem kosztów na poziomie aż 2 mln euro. 

Zagraniczne leczenie z limitem do 2 mln euro 

Onkolodzy są zgodni co do tego, że rozpoznanie symptomów choroby we wczesnym stadium oraz podjęcie odpowiedniej terapii, zwiększają szanse pacjentów na całkowite wyleczenie. Dlatego, by zapewnić swoim klientom wsparcie oraz poczucie stabilizacji finansowej podczas walki o powrót do zdrowia, Nationale-Nederlanden rozszerzyło swoje produkty życiowe o pakiet „Dbamy bez granic’’. Limit kosztów wynosi do 2 mln euro organizację i pokrycie kosztów leczenia dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem. Dodatkowa umowa uwzględnia między innymi organizację leczenia w jednej z najlepszych placówek medycznych na świecie, transport oraz zakwaterowanie dla pacjenta i osoby towarzyszącej, a także wsparcie specjalistów, w tym tłumacza. Pakiet obejmuje takie choroby, jak nowotwór, w tym nowotwory złośliwe (białaczka czy chłoniak), a także choroby sercowo-naczyniowej wymagającej operacji lub konieczności przeszczepu organu i stanu kwalifikującego pacjenta do zabiegu neurochirurgicznego. 

Każdy z nas codziennie stara się zabezpieczać na wypadek różnych zdarzeń losowych. Wiemy, jak istotne jest posiadanie swojego rodzaju poduszki bezpieczeństwa w razie nagłej choroby. Niestety, aktualne statystyki potwierdzają jednoznacznie, że nowotwory są drugą po problemach z układem krążenia przyczyną zgonów w Polsce. Co istotne, jak twierdzą specjaliści, wielu z nich udałoby się uniknąć, gdyby szybciej została postawiona prawidłowa diagnoza lub zastosowana odpowiednia terapia – mówi Joanna Walczuk, dyrektor ds. produktów w Nationale-Nederlanden. 

–  Jednak często na drodze pacjentów w szybkim rozpoczęciu leczenia stoją kwestie finansowe. Zebranie odpowiedniej, nierzadko wysokiej kwoty to ogromne wyzwanie. Dlatego, postanowiliśmy umożliwić naszym klientom posiadającym ubezpieczenie „Ochrona+’’, „Ochrona Jutra” lub „Sposób na Przyszłość” rozszerzenie pakietu o dodatkową umowę „Dbamy bez granic’’, która w sytuacji poważnej choroby umożliwi im kurację w placówce medycznej poza granicami naszego kraju – dodaje. 

Nationale-Nederlanden podkreśla, że ograniczenia finansowe nierzadko bywają przeszkodą w podjęciu specjalnej terapii podczas zdiagnozowania nowotworu lub ciężkiej choroby wymagającej przeprowadzenia operacji. Jak możemy przeczytać, limit 2 mln euro oferowany przez ubezpieczyciela ma zapewnić właścicielom umowy poczucie komfortu i bezpieczeństwa na każdym etapie leczenia. 

Korzyści dla pacjentów 

Warto zaznaczyć, że oferta „Dbamy bez granic” obejmuje ochroną już od momentu otrzymania diagnozy choroby. Dodatkowa umowa daje możliwość weryfikacji wyników u drugiego specjalisty, terapii w zagranicznej placówce, a także pokrycie kosztów transportu i noclegu również osoby towarzyszącej. Ponadto, rozszerzenie do produktu Nationale-Nederlanden „Ochrona+” gwarantuje opłacenie badań medycznych, konsultacji lekarskich i potrzebnych leków do 50 tys. euro po powrocie pacjenta do kraju w ramach kontynuacji leczenia. 

Co więcej, osoba posiadająca ochronę w zakresie „Dbamy bez granic” otrzyma dostęp do portalu dbamybezgranic.pl, pomoc tłumacza oraz specjalnie przypisanego pacjentowi przewodnika, który będzie źródłem wiedzy i wsparcia na każdy etapie leczenia. 

Terapia bywa często długofalowym procesem i rozpoczyna się już w momencie pierwszych badań mających na celu postawienie prawidłowej diagnozy. Po odbytym leczeniu lub zabiegu operacyjnym pacjenci, będąc już w domu, często wymagają dodatkowych konsultacji medycznych, przyjmowania drogich leków lub rehabilitacji. Nasz nowy pakiet zapewni klientowi i jego najbliższym wsparcie finansowe w wysokości do 2 mln euro i opiekę specjalistów, w tym psychologa przez cały okres walki o powrót do zdrowia – dodaje Joanna Walczuk. 

Pełna ochrona dzieci 

Z opublikowanych informacji wynika też, że w ramach wspomnianego pakietu klient może objąć ubezpieczeniem nie tylko siebie, ale także swoje dzieci, które ukończyły 1. rok życia.  Dodatkowo, ubezpieczyciel zapewnia odszkodowanie w wysokości 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (max. przez 60 dni). Co ważne, nowa oferta skierowana jest do osób na stałe zamieszkujących terytorium Polski. 

Rozszerzone ubezpieczenia na życie są odpowiedzią na potrzeby obecnych klientów ubezpieczyciela, którzy oczekują poczucia bezpieczeństwa i wsparcia finansowego podczas całego procesu leczenia. Nowa oferta skierowana jest także nowych klientów, którzy w ramach przejęcia spółki MetLife w Polsce mogą dołączyć do Nationale-Nederlanden. 

Źródło: Nationale-Nederlanden