PBUK wypowiedziało umowy dwustronne łączące je z Biurem Białoruskim oraz z Biurem Rosyjskim. Od dnia 01.06.2022 r. symbole BY i RUS są przekreślone na certyfikatach ZK – co oznacza, że pojazdy wjeżdżające na terytorium BY lub RUS z taką Zieloną Kartą, nie posiadają ochrony ubezpieczeniowej. 

PBUK wypowiedziało umowy z Białorusią i Rosją ws. Zielonych Kart 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało, iż wypowiedziało umowy dwustronne łączące je z Biurem Białoruskim oraz z Biurem Rosyjskim. Jak możemy przeczytać wypowiedzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku. 

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi umowami, zobowiązania dotyczące wzajemnego honorowania certyfikatów Zielonych Kart wystawionych zarówno przez PBUK, jak i Biura Białoruskie i Rosyjskie, wygasły 31 maja 2023 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. 

Certyfikaty Zielonych Kart straciły ważność na terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej 

PBUK podkreśla, że certyfikaty Zielonych Kart stracą swoją ważność wyłącznie w odniesieniu do terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej. 

 – Oznacza to, że po tym terminie jakiekolwiek certyfikaty Zielonych Kart, wystawione przez Członków Biura w jego imieniu, stracą swoją ważność wyłącznie w odniesieniu do terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Pozostaną one jednak nadal ważne w pozostałych krajach Systemu Zielonej Karty, o ile symbol danego kraju nie został wykreślony – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK. 

Warto podkreślić, że analogiczne umowy wypowiedziały wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie. 

Zmiana certyfikatów Zielonych Kart 

W związku z wypowiedzeniem przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych umów dwustronnych z białoruskim i rosyjskim biurem narodowym, zmianie uległy wydruki certyfikatów Zielonych Kart. Od 1 czerwca symbole BY i RUS będą przekreślone na certyfikatach ZK. W praktyce oznacza to, że pojazdy wjeżdżające na terytorium BY lub RUS z taką Zieloną Kartą, nie posiadają ochrony ubezpieczeniowej. A co za tym idzie, osoby przekraczające granicę z Rosją lub Białorusią, będą zobowiązane do zakupu lokalnego ubezpieczenia OC. 

Co ważne, certyfikaty ZK wystawione do dnia 31.05.2022 roku pozostają ważne w dotychczasowym zakresie terytorialnym maksymalnie do 31.05.2023 roku. 

Źródło: PBUK, RESO