Ukraina

Zgodnie z nowymi procedurami wprowadzonymi przez MetLife, obywatele Ukrainy pracujący w Polsce mogą teraz kupić ubezpieczenie na życie lub zdrowotne MetLife na podstawie ważnej karty pobytu czasowego, wystawianej na minimum jeden rok, zamiast karty pobytu stałego.

 

„Ocena ryzyka ubezpieczeniowego odgrywa kluczową rolę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia”

 

Mariusz Kulig, dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis MetLife: „Ocena ryzyka ubezpieczeniowego odgrywa kluczową rolę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Aby właściwie oszacować składkę, potrzeba wielu szczegółowych danych. W przypadku klientów wiąże się to z wypełnianiem formularzy, ankiet czy dostarczaniem innej wymaganej dokumentacji. Zmiany, które wprowadziliśmy, skróciły i uprościły cały ten proces. Klienci mogą szybciej złożyć wniosek o ubezpieczenie, a my możemy szybciej wystawić polisę”.

 

Zmiany to kolejne uproszczenia dla klientów po uruchomieniu portalu sprzedażowego, portalu e-roszczenie, wprowadzeniu e-polisy i udostępnieniu w portalu e-klient dokumentów wysyłanych do klientów

 

Zmiany wprowadzone przez ubezpieczyciela obejmują m.in.: skrócenie liczby pytań we wniosku ubezpieczeniowym, zmniejszenie liczby badań medycznych oraz podniesienie limitów medycznych i finansowych, czyli wysokości sumy ubezpieczenia, dla której ubezpieczyciele wymagają przeprowadzenia badań medycznych lub dodatkowej dokumentacji finansowej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

 

Źródło: www.metlife.com.pl