susza

Od czwartku 3 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o odszkodowania dla rolników, którzy zostali poszkodowani przez suszę. Jak podaje Polska Agencja Prasowa na rekompensatę będą również mogli liczyć właściciele gospodarstw zniszczonych przez grad czy huragan.

Polska Agencja Prasowa informuje, że wysokość odszkodowania będzie obliczana od hektara upraw, które uległy zniszczeniu. Mogło to się stać na skutek suszy, a także huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Jakie warunki muszą spełniać rolnicy starający się o odszkodowanie?

Podstawowym warunkiem jaki musi spełniać osoba ubiegająca się o odszkodowanie to pochłonięcie przez suszę przynajmniej 30 proc. uprawy deklarowanej we wniosku. Straty oszacuje specjalna komisja powołana przy wojewodzie.

Rekompensaty mają zależeć od stopnia zniszczenia upraw

W przypadku użytków zielonych stawki wyniosą odpowiednio 500 zł za hektar (przy ponad 70 proc. zniszczeń) i 250 zł (od 30 do 70 proc.). Jeśli przez suszę rolnik stracił 70 proc. plonów, to dostanie 1000 zł za każdy hektar. Jeśli jest to między 30 a 70 proc., to stawka wyniesie 500 zł za hektar.

Kiedy rekompensaty zostaną pomniejszone?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega jednak, że niektórzy rolnicy mogą otrzymać mniej pieniędzy, jeśli nie ubezpieczyli przynajmniej połowy swoich upraw. Wtedy rekompensata zostanie zmniejszona o połowę.Wnioski można składać od 3 października w powiatowych oddziałach ARiMR.

Źródło: www.pap.pl