Z danych GUS wynika, że około 25 procent społeczeństwa stanowią osoby, które mają ponad 60 lat. Nie każdy jednak wie, że można ubezpieczyć się na życie nawet po 70-tce. Na rynku ubezpieczeń dostępne polisy adresowane właśnie do tej grupy wiekowej. Co ważne ubezpieczenia dla seniorów oprócz podstawowego zakresu, który obejmuje ochroną takie ryzyka jak śmierć czy choroby zawierają także świadczenia medyczne lub domowe assistance oraz zasiłek apteczny.

Ubezpieczenie na życie dla seniorów

Jak podaje GUS w ubiegłym roku aż 66,3 procent osób powyżej 60 roku życia cierpiało na choroby przewlekłe lub długotrwałe problemy ze zdrowiem. Niestety jak pokazują dane ponad 12 procent z nich nie skorzystało z konsultacji lekarskiej lub nie wykonało badań, mimo tego, że taka konieczność istniała. Najczęściej powodem takiego stanu rzeczy był zbyt długi czas oczekiwania na wizytę (powiedziało tak 40,9 procent respondentów).

Na wizyty w ramach NFZ czeka się nawet miesiącami. To w przypadku wielu specjalności reguła, a prywatne wizyty z krótszymi kolejkami dużo kosztują. Sytuacja dla wielu osób jest patowa. I choć na rynku ubezpieczeniowym dostępne są polisy na życie, które zapewniają np. świadczenia na wypadek poważnych zachorowań, rehabilitacji czy pobytu w szpitalu, to osoby w podeszłym wieku wciąż stosunkowo rzadko z nich korzystają. Barierę stanowi dla nich m.in. to, że wcześniej nie miały do czynienia z takimi ubezpieczeniami – tłumaczy Damian Andruszkiewicz z Compensa TU na Życie Vienna Insurance Group, odpowiedzialny w firmie m.in. za przygotowanie specjalnego ubezpieczenia dla osób starszych.

H2 Jakie powinno być ubezpieczenie na życie dla seniorów?

To, że właściwa ochrona ubezpieczeniowa dla seniorów może okazać się bardzo pomocna w obecnych czasach już wiemy. Tym bardziej, że ubezpieczyciele umożliwiają zdalny zakup polisy na życie. Jednak, jakie powinno być dobre ubezpieczenie dla seniorów? Oto najważniejsze kwestie.

Szeroki zakres ochrony

Zazwyczaj podstawowy zakres ochrony obejmuje wypłatę świadczeń w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub jej małżonka czy partnera. Jednak z punktu widzenia seniorów ubezpieczenie powinno także zapewniać wsparcie finansowe na wypadek zdarzeń, na które są częściej narażone osoby w podeszłym wieku tj. pobyt w szpitalu, poważnych zachorowań czy operacji chirurgicznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

– Ubezpieczenie powinno mieć wiele składników, ale jednocześnie przejrzysty zakres. Klient powinien wiedzieć dokładnie, jaką składkę płaci i co za nią otrzymuje. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wybór polisy o z góry ustalonym zakresie. W takiej sytuacji klient podczas zakupu widzi zamkniętą listę ryzyk objętych ubezpieczeniem, np. w dostępnym w Compensie ubezpieczeniu Między Nami Gold jest to 18 różnych rodzajów ryzyk. Klient decyduje tylko o cenie ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia, czyli wysokości finansowego wsparcia – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy Życie.

Ubezpieczenie dostępne dla osób starszych

Ubezpieczenia na życie często kupuje się w młodym wieku i na wiele lat. Jednak na rynku ubezpieczeń dostępne są także polisy dla osób starszych, które mają zakres ochrony specjalnie dopasowany do ich potrzeb i można je kupić np. po ukończeniu 56. a nawet 70. roku życia. Niezwykle istotne jest to, by zwrócić uwagę do jakiego wieku ubezpieczenie będzie obowiązywało (np. nie dłużej niż do 72 lat).

Długość karencji

Dla osób starszych ważne jest to, by ochrona ubezpieczeniowa działała z jak najkrótszym lub bez okresu karencji. Niestety nie zawsze da się ją całkowicie wykluczyć np. w przypadku ryzyka śmierci z dowolnej przyczyny lub poważnego zachorowania. Jednak ubezpieczyciele najczęściej znoszą karencję np. przypadku zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. W praktyce oznacza to, że osoba ubezpieczona otrzyma wsparcie finansowe m.in. po operacji chirurgicznej, pobycie w szpitalu (również na OIOM-ie) w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu czy w razie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatkowy zakres ochrony

Warto pamiętać także o tym, że ubezpieczenie dla seniorów może zapewnić również dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Przykładem może być tzw. świadczenie apteczne, które umożliwia dofinansowanie zakupu leków po pobycie w szpitalu w związku z wypadkiem lub chorobą (3 razy w ciągu roku). Ubezpieczony może także otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim po pobycie w szpitalu wskutek wypadku.

Ubezpieczenie na życie dla seniorów z dodatkowymi usługami pomocowymi

Dla wielu osób w starszym wieku pomocne mogą okazać się takie elementy polisy jak assistance medyczny lub domowy.

– To tzw. usługi pomocowe, czyli specjalistyczne finansowe i organizacyjne wsparcie w rozmaitych sytuacjach. Medyczny assistance polega na: pomocy osobie ubezpieczonej lub jej małżonkowi czy partnerowi, np. w organizacji pomocy domowej po hospitalizacji, zapewnieniu transportu medycznego, organizacji i pokryciu kosztów konsultacji laryngologa, czy w prowadzeniu rehabilitacji. Z kolei domowy assistance to przede wszystkim organizacja i pokrycie kosztów usługi fachowców, np. hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza czy ślusarza – tłumaczy Damian Andruszkiewicz z Compensy Życie.

Jak podpowiadają ubezpieczyciele warto wybrać takie ubezpieczenie na życie, które będzie zapewniało również tzw. ekspercką opinię medyczną z zakresu kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurochirurgii oraz ortopedii, czyli dolegliwości, które występują często u osób starszych. Co ważne w takiej sytuacji istotnym wsparciem w pozyskaniu opinii jest asysta prawna. Zapewnia ona pomoc administracyjno-prawną w momencie konieczności uzyskania zgody na pokrycie przez NFZ kosztów lekarstw czy leczenia za granicą lub zwrot kosztów takiego leczenia.

Źródło: Compensa TU S.A. VIG