rodzina

15 maja uznawany jest za Międzynarodowy Dzień Rodzin. Z tej okazji Nationale-Nederlanden sprawdziło, jak wygląda obraz współczesnej polskiej rodziny oraz podejście do budowania bezpieczeństwa finansowego.

Święto to ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w  1993 roku ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.

Zdecydowana większość Polaków chce mieć potomstwo

Spośród tych, którzy deklarują chęć posiadania potomstwa, połowa chciałaby mieć dwoje dzieci, a nieco ponad jedna czwarta Polaków troje. Jak jednak pokazują dane z Głównego Urzędu Statystycznego – liczba zawieranych małżeństw maleje. To z kolei wpływa na zmniejszenie liczby urodzeń. Niestety według prognoz tendencja  będzie się nasilać.

Raport Nationale-Nederlanden: „Ponad połowa respondentów zaczyna oszczędzać z myślą o przyszłości swoich dzieci”

Z kolei jak pokazuje raport Nationale-Nederlanden „Dojrzałość finansowa Polaków”, dopiero wraz z zawarciem związku małżeńskiego i pojawieniem się dzieci wzrasta poczucie większej odpowiedzialności, w tym konieczności zadbania o finansową przyszłość rodziny. Według respondentów główne jej przejawy to troska o rodzinę oraz kontrolowanie wydatków (2/3 wskazań). Prawie połowa respondentów zaczyna oszczędzać właśnie z myślą o przyszłości swoich dzieci. Niemal 90% zgadza się ze stwierdzeniem, że odpowiedzialność za bliskich można połączyć z realizacją swoich pasji oraz marzeń.

Raport Nationale-Nederlanden: Mężczyźni częściej myślą o finansowych konsekwencjach choroby, dbając o zaplecze finansowe na wypadek zachorowania”

Ojciec wciąż kojarzy się z finansami i bezpieczeństwem, a matka z troską i dbałością o ognisko domowe. Według badania Nationale-Nederlanden – kobiety zdecydowanie częściej prowadzą zdrowy tryb życia oraz regularnie wykonują badania profilaktyczne. Taki nawyk zadeklarowało 64% badanych pań. Panowie z kolei częściej myślą o finansowych konsekwencjach choroby, dbając o zaplecze finansowe na wypadek zachorowania. Dla ponad 2/3 ankietowanych ojców zarabianie pieniędzy na potrzeby rodziny to przejaw odpowiedzialności.

Źródło: Nationale-Nederlanden