zgłoszenie do ufg

W ubiegłym roku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) trafiło ponad 4500 zgłoszeń od osób prywatnych o podejrzeniu braku ubezpieczenia OC u innego właściciela pojazdu. To o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Rośnie też liczba przesyłanych do policji filmów z kamer samochodowych.

Policja wskazuje również na rekordową popularność akcji „Stop agresji drogowej”.  W jej ramach kierowcy wysyłają filmy o niebezpiecznych sytuacjach na drogach. W roku ubiegłym przesłali ich ponad 16 tysięcy, co stanowi wynik o połowę większy niż rok wcześniej.

Możliwość systemowego zgłaszania informacji o braku ubezpieczenia OC na określony pojazd – UFG uruchomił przed trzema laty

Wystarczy wypełnić, nawet anonimowo, formularz na stronie Funduszu i wpisać numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy zgłoszenie. W pierwszym roku od uruchomienia tej funkcjonalności osoby prywatne przesłały do Funduszu blisko 2000 zawiadomień o braku polisy OC. W drugim roku liczba zgłoszeń uległa podwojeniu, by w 2018 roku osiągnąć 4560 zgłoszeń. Polacy są coraz mniej akceptują jazdę nieubezpieczonym autem. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez UFG wynika, że niechętna takiemu zachowaniu na drodze jest blisko jedna czwarta Polaków*. Liczba ta uległa podwojeniu w ciągu ostatnich sześciu lat. Z listy dziesięciu negatywnych zachowań drogowych najbardziej nieakceptowane jest: kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz jazda na czerwonym świetle. Poruszanie się po drogach pojazdem bez ważnej polisy OC jest na szóstym miejscu tej listy.

Hubert Stoklas, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyjaśnia: „W polskim społeczeństwie przez lata panowało przekonanie, że czymś niestosownym jest informowanie o naruszeniach przepisów prawa przez innych kierowców. To się jednak zmienia. Coraz więcej osób nie traktuje już tego jako denuncjacji, ale jako postawę obywatelską mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach” – dodaje.

„Stop agresji drogowej”, pozwala zasygnalizować o niebezpiecznych i szczególnie agresywnych zachowania innych kierowców

Początkowo akcja nie cieszyła się zbyt dużym powodzeniem.  Jednak wraz z rosnącą świadomością bezpieczeństwa na drogach oraz coraz powszechniejszym montowaniem kamer w autach – w minionym roku Polacy przekazali policji o ponad połowę więcej filmików, niż rok wcześniej, tj. ponad 16 tysięcy. Dowody na takie zachowania można przesyłać do komend wojewódzkich i powiatowych.

Od kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej, a także w niektórych stanach USA, dostępne są specjalne numery telefonów lub adresy skrzynek mailowych pod które osoby prywatne mogą przekazać informacje o ubezpieczeniowym oszustwie, w tym również braku ubezpieczenia OC.

* badanie przeprowadzone zostało – na zlecenie UFG – przez GfK Polonia w sierpniu 2017 roku – metodą wywiadów bezpośrednich, w domach respondentów, w ramach badania omnibus CAPI – na podstawie reprezentatywnej losowej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Całkowita liczba zrealizowanych wywiadów wynosi 1020;

Źródło: www.ufg.pl