Już tylko kilka dni dzieli nas od wakacji. Szczególnie teraz, wielu opiekunów dzieci zastanawia się czy ubezpieczenie NNW zawarte w szkole działa także podczas wakacji. Dlatego poniżej wyjaśniamy, czy tego typu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, do których dojdzie poza szkołą w dni wolne od nauki. 

Ubezpieczenie szkolne dziecka – na czym polega? 

Doświadczenie pokazuje, że młodzi ludzie są podatni na różnego typu wypadki – zazwyczaj dochodzi do nich w placówkach edukacyjnych i to nie tylko podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale także na korytarzach czy szkolnych placach zabaw. Dane wskazują, że zdecydowanie najczęściej zgłaszane są szkody polegające na urazach nóg i rąk, złamaniach czy zwichnięciach. Odnotowano także poważniejsze zdarzenia, takie jak zmiażdżenia i poparzenia. Co ciekawe, do znacznej liczby wypadków dochodzi nie tylko podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale też w czasie zajęć dydaktycznych, np. z chemii. Jak wiadomo, takie szkody mogą być spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub nieuwagą uczniów a konsekwencją tych zdarzeń może być konieczność poniesienia kosztów hospitalizacji, leczenia czy rehabilitacji. Dlatego mając na uwadze ryzyko związane z wystąpieniem niebezpiecznego wypadku, należy rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia NNW dla dziecka. Dzięki polisie w przypadku wielu niespodziewanych sytuacji objętych ochroną, otrzymamy wypłatę świadczenia. Środki te pomogą nam uporać się z finansowymi konsekwencjami zaistniałego zdarzenia. 

Ubezpieczenie NNW dziecka – kiedy zadziała? 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka często określane jest, jako ubezpieczenie szkolne. Dla wielu opiekunów nazwa ta może być myląca, ponieważ sugeruje, że ochrona działa tylko w placówce edukacyjnej. Dlatego warto podkreślić, że polisa tego typu obejmuje ochroną nie tylko zdarzenia, do których dojdzie w szkolnych placówkach, ale również te, które będą miały miejsce poza ich terenem. Co w praktyce oznacza, że ubezpieczenie nie działa wyłącznie w dni nauki szkolnej. Polisa NNW dziecka obowiązuje codziennie, przez cały rok – również w wakacje. Co więcej, dostępne na rynku pakiety ubezpieczenia NNW obejmują zazwyczaj uprawianie sportów. Ochrona uwzględnia zarówno wypadki, do których dojdzie podczas zajęć wychowania fizycznego, jak takie, które będą następstwem gry w piłkę na boisku z kolegami po lekcjami. Istotne jest także to, że do zdarzenia nie musi dojść wyłącznie w Polsce, bowiem ochrona obejmuje wypadki na całym świecie, podczas wypoczynku czy zwiedzania. 

NNW dziecka – jaka ochrona? 

Zazwyczaj ochroną możemy objąć dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, szkół policealnych, artystycznych, domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, placówek oświatowo- wychowawczych. Jednak niektóre oferty nie są kierowane do studentów, dlatego warto to zweryfikować. 

Przykładowo ubezpieczenie oferowane przez AVIVA obejmuje: 

  • Wypłatę pieniędzy po nieszczęśliwym wypadku. 
  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku. 
  • Wypłatę środków za pobyt w szpitalu, który trwał co najmniej 24 godziny, również w przypadku zachorowania na COVID-19.  
  • Zapłatę za sprzęt ortopedyczny niezbędny po wypadku. 
  • Zwrot kosztów operacji plastycznych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. 
  • Odbudowę stomatologiczną – jeśli w wyniku wypadku dojdzie np. do wybicia zęba. 
  • Wypłatę świadczenia w przypadku pogryzienia przez psa czy ukąszenia przez owady, czego konsekwencją był pobyt w szpitalu, który trwał co najmniej 24 h. 
  • Wypłatę świadczenia w razie śmierci rodzica lub opiekuna. 

Bez wątpienia ubezpieczenie NNW dla dziecka zapewnia szeroką ochronę ubezpieczeniową, dlatego warto zadbać o odpowiednią polisę. Tym bardziej, że dzięki umowie możemy uniknąć wysokich kosztów, które zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. 

Źródło: AVIVA