Polisa inwestycyjna

Aegon, jako pierwszy na rynku dostosował swoją ofertę do wytycznych KNF dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczyciel w połowie listopada wprowadził do sprzedaży nowe produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne.

Nowe kryteria dla produktów z UFK

Z opublikowanych przez Aegon informacji wynika, że już od 18 listopada klienci ubezpieczyciela mogą korzystać z nowej oferty produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, które spełniają wymogi tzw. Interwencji Produktowej ogłoszonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na mocy wprowadzonych regulacji już od 1 stycznia 2022 roku wszystkie oferowane produkty z UFK będą musiały spełniać nowe kryteria w zakresie minimalnego zwrotu dla klientów oraz odpowiedniej polityki lokacyjnej.

Produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne od Aegon

Jak możemy przeczytać, ubezpieczyciel przez wiele miesięcy pracował nad dostosowaniem swojej oferty do wytycznych KNF. Sporym wyzwaniem okazała się taka adaptacja produktów, by zapewniały one klientom minimalny zwrot określony w decyzji organu nadzoru, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.

Dzięki przedsięwzięciu Aegon ma teraz w swojej ofercie dwa nowe produkty z wpłatami regularnymi: 

  • Aegon Kapitalna Przyszłość+,
  • Aegon Plan na Plus.

Zakres nowej oferty

Aegon Kapitalna Przyszłość+  to produkt służący regularnemu oszczędzaniu i gwarantuje klientom z góry określony kapitał na koniec okresu ubezpieczenia wynoszący nawet do 121% wpłaconych składek. Oprócz tego umożliwia on inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe – także w postaci rachunków IKE i IKZE. Nowością jest udostępnienie klientom zestawu funduszy zarządzanych przez międzynarodowych specjalistów z Grupy Aegon, które automatycznie dostosowują swój profil do okresu oszczędzania wybranego przez klienta. Dzięki tym unikalnym rozwiązaniom oraz oparciu ich między innymi o niskokosztowe fundusze indeksowe (tzw. ETFy), klienci otrzymują produkt dostępny do tej pory jedynie dla najzamożniejszych klientów bankowości prywatnej.

Kolejną nowością w ofercie jest Aegon Plan na Plus, czyli produkt dedykowany dla tych klientów, którzy chcą regularnie oszczędzać oraz zapewnić sobie solidną ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel wskazuje, że część inwestycyjna pozwala na wybór spośród prawie 50 różnych funduszy inwestycyjnych, w których klienci otrzymują jednostki uczestnictwa na warunkach oferowanych do tej pory jedynie dużym instytucjonalnym klientom, takim jak banki czy inne TFI. Co ważne są to jednostki cechujące się znacznie niższymi kosztami niż tradycyjne (tzw. detaliczne) odpowiedniki. Dodatkowo klienci, którzy nie chcą samodzielnie konstruować swoich portfeli, mają dostęp do tzw. portfeli zarządzanych o dwóch profilach – zrównoważonym i dynamicznym. W tym produkcie klient ma również możliwość oszczędzania w formie rachunków IKE lub IKZE i korzystania z ulg podatkowych.

Warto dodać, że nowe produkty Aegon dostępne są zarówno dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą jak i klientów firmowych.

Źródło: Aegon