Jak podaje UFG pod koniec 2020 roku w bezie Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdowały się informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia OC ppm – dla ponad 26,1 mln pojazdów oraz  AC – dla 6,3 mln pojazdów. Zaskakiwać może liczba złożonych przez ubezpieczycieli zapytań o historię ubezpieczenia kierowców – wynosiła ona, bowiem ponad pół miliarda.

Ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych w zakresie jakości danych

Już po raz dziesiąty przygotowano ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych, w zakresie jakości danych oraz procesów związanych z zasilaniem ogólnopolskiej bazy polis Ośrodka Informacji UFG.

Zestawienie oparte jest o firmy, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przekracza jeden promil  – łącznie jest to dwadzieścia jeden towarzystw ubezpieczeń. Jak podaje UFG z uwagi na to, że udział w rynku ustalany jest na podstawie liczby aktywnych umów krajowego OC oraz AC, na koniec badanego okresu poza klasyfikacją znalazło się siedem firm: AIG, UPS, TVM, Partner, PZUW, Polski Gaz i Gefion.

Ranking stanowi ważny punkt odniesienia przy ustalaniu poziomu wiarygodności danych poszczególnych zakładów ubezpieczeń oraz ważny element motywujący firmy do poprawy wewnętrznych procesów operacyjnych. Co ważne po raz pierwszy ranking za 2020 rok prezentowany jest w podziale na trzy grupy zakładów, które zróżnicowane są pod względem liczby danych przekazywanych do bazy OI UFG. Jak możemy zauważyć zastosowany został podział na grupy o wysokim, średnim i niskim wolumenie przekazanych rekordów. Dzięki temu rozwiązaniu prezentowane dane lepiej odzwierciedlają zróżnicowanie zakładów ze względu na wolumen informacji przekazywanych do bazy OI UFG.

Wzrost jakości danych przekazywanych do bazy UFG

Potencjał zakładów ubezpieczeń zasilających bazę jest obecnie bardzo zróżnicowany. Dlatego, by rzetelnie docenić włożony przez poszczególne zakłady wysiłek zarówno w wymiarze organizacyjnym i technologicznym uzasadnione jest to, by pozycjonować ubezpieczycieli w grupach adekwatnych do skali prowadzonej przez nich działalności. Jak podkreślają przedstawiciele Funduszu, ubiegły rok przynosi dalszą poprawę jakości danych w bazie OI UFG, dzięki czemu informacje zwrotne dla zakładów ubezpieczeń, klientów oraz innych podmiotów uprawnionych do korzystania z danych są bardziej precyzyjne. Wzrost jakości danych umożliwia także prowadzenie przez Fundusz zaawansowanych projektów informatycznych opartych na zgromadzonych zasobach, które zdaniem UFG przyczynią się do usprawnienia wielu procesów biznesowych w zakładach ubezpieczeń.

Chcę podkreślić coraz lepszy ogólny poziom jakości danych przekazywanych do Funduszu przez zakłady ubezpieczeń. Na szczególną uwagę zasługuje fakt pojawienia się w czołówce rankingu nowych zakładów ubezpieczeń, jak również obecność największych graczy rynkowych, dla których raportowanie danych związanych z milionami klientów to prawdziwy wysiłek organizacyjny i analityczny. Tym bardziej należy docenić tak wysoki poziom dużych zakładów w rankingu i niewielkie różnice punktowe w jego czołówce  – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Patrząc na dane całego rynku możemy z dużym zadowoleniem zauważyć, że już niemal wszystkie zakłady ubezpieczeń przekroczyły w rankingu tzw. satysfakcjonujący poziom jakości przekazywanych danych – dodaje.

Na czele rankingu nowe zakłady ubezpieczeń

Z rankingu za 2020 rok wynika, że wielu ubezpieczycieli poprawiło swoją pozycję w stosunku do roku 2019. Co ważne na czele zestawienia pojawiły się nowe zakłady ubezpieczeń, które w znaczny sposób podniosły jakość danych przekazywanych do bazy OI UFG. Warto również zwrócić uwagę na to, że duże i średnie zakłady ubezpieczeń utrzymały wysokie pozycje w rankingu, co przekłada się na ogólną wysoką wartość informacyjną bazy OI UFG.

I tak liderami rankingu za 2020 rok zostali:

 • EURO INSURANCES,
 • PZU,
 • WARTA.

Przy podziale na trzy grupy ranking kształtuje się następująco:

 • Zakłady raportujące do bazy UFG wysoki wolumen rekordów:
 • PZU,
 • WARTA,
 • HESTIA.
 • Zakłady raportujące do bazy UFG średni wolumen rekordów:
 • EUROINS,
 • LINK4,
 • INTERRISK.
 • Zakłady raportujące do bazy UFG niski wolumen rekordów:
 • EURO INSURANCES,
 • POCZTOWE,
 • CONCORDIA.

Jak możemy przeczytać na stronie UFG w ujęciu metodycznym kryterium pozycjonowania zakładów w rankingu stanowi wskaźnik końcowy. Obejmuje on aż osiem wskaźników składowych. Z początkiem 2020 roku UFG zmienił metodykę pomiaru jakości danych przekazywanych do Ośrodka Informacji UFG i konstruowania Rankingu zakładów ubezpieczeń. Zmiany te dotyczyły wskaźników identyfikowalności oraz jednoznaczności, które zostały przebudowane w celu wykorzystania informacji o weryfikacji danych w bazie OI UFG z rejestrami CEPiK, PESEL oraz REGON, co w praktyce przełożyło się na wyższą obiektywność tych parametrów.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny