Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 lipca swój wygląd zmieniają Zielone Karty. Dotychczasowe certyfikaty w kolorze zielonym będą zastępowane dokumentami w białym kolorze. Do końca roku posiadaczom ubezpieczonych pojazdów będą wydawane jeszcze Karty zielone lub białe. Jednak od nowego roku będą wystawiane wyłącznie certyfikaty w kolorze białym.

Kiedy należy mieć Zieloną Kartę?

Doświadczenie pokazuje, że początek wakacji zawsze wiąże się ze wzmożonym ruchem na drogach zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Europy. Zakłada się też, że okres urlopowy i złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią sprawią, że zmotoryzowani znacznie chętniej będą decydowali się na wyjazdy własnymi pojazdami.

Warto pamiętać, że osoby, które za cel swojej podróży wybiorą kierunki wschodnie, tj. Azerbejdżan, Białoruś, Rosję, Ukrainę lub Mołdawię, a także południowy – Albanię, Macedonię Północną, Czarnogórę (do czasu zatwierdzenia przez KE uczestnictwa tego kraju w Porozumieniu Wielostronnym), Turcję, Izrael, Tunezję czy Maroko, będą musiały wyposażyć się w certyfikaty Zielonej Karty. Ich wystawcą jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które pełni funkcję Biura Narodowego reprezentującego Polskę w Systemie Zielonej Karty. W praktyce dokumenty te są wydawane przez zakłady ubezpieczeń działające na terenie Polski. Karty potwierdzają istnienie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które pozwalają na wjazd na teren innych krajów Systemu. Ale uwaga! System ZK nie obejmuje terytorium Kosowa i przy wjeździe do tego kraju niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia granicznego.

Zmiana formatu Zielonej Karty

Jak pisaliśmy już wcześniej, Rada Biur Systemu Zielonej Karty wprowadziła w ubiegłym roku zmiany formatu certyfikatów Zielonej Karty. Mają one dwojaki charakter:

  • zmiana obowiązkowa i jednolita dla całego Systemu Zielonej Karty, weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i obejmuje zmiany w formacie awersu certyfikatu,
  • zmiana opcjonalna, zależna wyłącznie od decyzji krajowych Biur Narodowych, obejmuje między innymi:
  • zmianę koloru certyfikatu – wprowadzony został format czarno-biały, 
  • dotychczasowy format pozostaje w obiegu,
  • możliwość wprowadzenia zmian sposobu przetwarzania i przesyłania certyfikatów,
  • na naszym rynku wprowadzona zostanie 1 lipca 2021 roku.

Co oznacza, że od 1 lipca na polskim rynku ubezpieczeniowym zostanie wprowadzony nowy biało-czarny format certyfikatów ZK.

Z praktycznego punktu widzenia wprowadzane rozwiązania nie będą wymagać od ubezpieczających, posiadaczy oraz kierowców pojazdów mechanicznych podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Nie nakładają też na nich jakichkolwiek dodatkowych obowiązków. Mogą jednak rodzić pytania i wątpliwości dotyczące poprawnego wyglądu certyfikatów, dlatego aby je rozwiać, przedstawiamy nowy wygląd dokumentu – uspokaja Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sposób wydawania Zielonych Kart bez zmian

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczyciele będą wydawać certyfikaty Zielonych Kart na dotychczasowych zasadach, jedynie sukcesywnie zmieniane będą ich formaty. 

W niektórych przypadkach zakłady ubezpieczeń będą mogły w dalszym ciągu wystawiać certyfikaty wg dotychczasowego wzoru – czarny druk na zielonym tle. Jednakże ostatni certyfikat wg starego wzoru będzie mógł zostać wystawiony 31 grudnia 2021 roku. Ponieważ certyfikaty wystawiane są na 12 miesięcy ostatecznym dniem, od którego dotychczasowe certyfikaty (czarno-zielone) nie będą więcej honorowane to 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że od 1 lipca 2021 do 30 grudnia 2022 roku będą w obiegu dwa wzory certyfikatów – wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

Wszelkie wystawione do tej pory oraz w przyszłości polskie Zielone Karty zachowają swoją ważność do końca okresu ich obowiązywania, wskazanego w certyfikacie, nie później jednak niż do 30 grudnia 2022 roku – dodaje Mariusz Wichtowski.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przypomina także, że kontrola certyfikatów przy przekraczaniu granic oraz na terytoriach krajów trzecich odbywać się będzie nadal na obecnych zasadach.

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych