Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że za brak ważnego ubezpieczenia OC w niektórych krajach europejskich grozi nie tylko wysoka grzywna, utrata prawa jazdy czy konfiskata pojazdu, ale też kara pozbawienia wolności. Z kolei w Polsce najwyższą karę zapłacą kierowcy nieubezpieczonych ciężarówek – 8400 zł, czyli ok. 1880 euro, natomiast właściciele samochodów osobowych muszą się liczyć z sankcją w wysokości 5600 zł, czyli ok. 1250 euro.

Brak polisy OC – obowiązujące kary

Niestety wszystkie europejskie państwa spotykają się z problemem, jakim są nieubezpieczone pojazdy. Z tego powodu stosują rozmaite kary w stosunku do nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych. Dlatego też, jak można zauważyć w części krajów obowiązują wysokie sankcje finansowe. Niektóre państwa stawiają zaś na różnorodność – stosując konfiskaty pojazdów, odebranie prawa jazdy czy nawet pozbawienie wolności.

Warto przypomnieć, że w Polsce właściciel samochodu osobowego za brak polisy OC będzie zobligowany do uiszczenia opłaty karnej nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, która maksymalnie wynosi 5600 zł (1250 euro). W przypadku samochodu ciężarowego opłata ta wynosi 8400 zł (1880 euro). Co ciekawe w Belgii za brak polisy można zapłacić 8 tysięcy euro, a nawet trafić na pół roku do więzienia. W krajach takich jak Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia czy Malta, kary finansowe mogą sięgnąć od 5 do 7 tysięcy euro.

Zmotoryzowani wybierający się autem za granicę koniecznie powinni sprawdzić, czy mają ważne OC. Kary za brak polisy są w niektórych krajach wielokrotnie wyższe niż w Polsce. W kilku państwach za to wykroczenie grozi nawet konfiskata pojazdu lub więzienie – przestrzega Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kara pozbawienia wolności za brak OC

Jak podaje PBUK, kary pozbawienia wolności za brak ubezpieczenia OC przewidują przepisy 9 państw: Belgii, Cypru, Grecji, Irlandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Serbii i Szwajcarii. Z kolei z konfiskatą pojazdu lub wycofaniem tablic rejestracyjnych można się spotkać na Cyprze, w Danii, Francji, Finlandii, Grecji, na Islandii, Malcie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Natomiast stracić prawo jazdy można na Cyprze, we Francji, Grecji, Irlandii, na Malcie i we Włoszech. Tu warto dodać, że punkty karne stosuje się w 3 krajach: Irlandii, Serbii, Wielkiej Brytanii.

Wysokość kar za brak OC w danym kraju, podobnie jak i inne sankcje, obowiązuje wszystkich użytkowników dróg. Nie jest ważne czy jest się jego mieszkańcem, czy też gościem podróżującym przez jego terytorium. Nieodpowiedzialny kierowca może zapłacić karę w wysokości ustalonej w przepisach kraju, w którym został złapany. Niezależnie od tego opłatę karną za brak ubezpieczenia u kierującego pojazdem z polskimi tablicami nałoży także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – przestrzega Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Typy kar za brak OC w Europie

Poniżej w tabeli prezentujemy obowiązujące w Europie typy kar za brak ubezpieczenia OC. 

PAŃSTWOKARA FINANSOWAKONFISKATA POJAZDUUTRATA PRAWA JAZDYPUNKTY KARNEPOZBAWIENIE WOLNOŚCI
Austria TAK
Belgia TAK TAK
Bułgaria TAK
Bośnia i Hercegowina TAK
Białoruś TAK
Chorwacja TAK
Cypr TAK TAK TAK TAK
Czarnogóra TAK
Czechy TAK
Dania TAK TAK
Estonia TAK
Francja TAK TAK TAK
Finlandia TAK TAK
Grecja TAK TAK TAK TAK
Hiszpania TAK
Holandia TAK
Irlandia TAK TAK TAK TAK
Islandia TAK
Litwa TAK
Luksemburg TAK TAK
Łotwa TAK
Macedonia TAK
Malta TAK TAK TAK TAK
Mołdawia TAK
Norwegia TAK
Niemcy TAK TAK TAK
Rosja TAK
Serbia TAK TAK TAK
Słowenia TAK
Szwajcaria TAK TAK
Szwecja TAK
Ukraina TAK
Wielka Brytania TAK TAK TAK
Włochy TAK TAK TAK

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych