logo nationale nederlanden

Światowy Dzień Raka był dobrym momentem na przypomnienie znaczenia profilaktyki onkologicznej a także okazją do podkreślenia roli, jaką ubezpieczenia ochronne mogą odegrać w zabezpieczaniu przyszłości Polaków. Nationale-Nederlanden ma w swojej ofercie rozwiązania, które nie tylko chronią finansowo, ale również zapewniają wsparcie w procesie leczenia. 

Wsparcie na każdym etapie leczenia 

Raport „Krajowe profile dotyczące nowotworów: Polska 2023 – Europejski Rejestr Nierówności w Przeciwdziałaniu Nowotworom” zwraca uwagę na istotne wyzwania związane z problematyką onkologiczną w naszym kraju. Niestety Polska należy do krajów z najwyższą umieralnością z powodu chorób nowotworowych. Niewątpliwie ograniczony dostęp do nowoczesnych terapii i brak spójności w opiece onkologicznej, podkreślają lukę między potrzebami pacjentów a realiami systemu zdrowia. Dlatego tak ważne są inwestycje w profilaktykę oraz dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. 

Oferowane przez Nationale-Nederlanden pakiety ubezpieczeniowe nie tylko zapewniają wsparcie finansowe w przypadku diagnozy nowotworu, ale również oferują rozszerzone świadczenia, takie jak dostęp do specjalistycznej opieki medycznej i terapii, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na kompleksową opiekę i wsparcie w trudnym czasie diagnozy i leczenia nowotworów. 

– Jesteśmy świadomi, że dostęp do nowoczesnych terapii i szybka reakcja na diagnozę nowotworu są kluczowe dla skutecznego leczenia. Rozumiemy też, że diagnoza nowotworu nie dotyka tylko jednostki, ale wpływa na całe życie pacjenta i jego bliskich. Dlatego nasze ubezpieczenia obejmują kompleksowe wsparcie, od diagnostyki po leczenie, uwzględniając również opiekę psychologiczną i wsparcie dla rodziny. Chcemy, aby nasi klienci mieli pewność, że w każdym aspekcie tej trudnej podróży nie będą sami – mówi Joanna Walczuk, dyrektorka ds. produktów w Nationale-Nederlanden. 

Ubezpieczenia dostosowane do potrzeb różnych grup 

Także w ramach ubezpieczeń grupowych, pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom ochronę onkologiczną. Rozwiązanie to nie tylko zwiększa wartość pakietów socjalnych, ale także pokazuje troskę o dobrostan zespołu. Tego typu ubezpieczenia zazwyczaj obejmują rozszerzone świadczenia i są dostępne na preferencyjnych warunkach. Z kolei ubezpieczenia indywidualne dają możliwość skonfigurowania ochrony według indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Pozwalają na wybór zakresu ochrony i świadczeń, oferując elastyczność i pewność, że w razie potrzeby dostępne będzie wsparcie na najwyższym poziomie. To indywidualne podejście jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na spersonalizowane rozwiązania ubezpieczeniowe. 

– Ciężar diagnozy nowotworu nie sprowadza się jedynie do leczenia medycznego. W Nationale-Nederlanden rozumiemy to, dlatego nasze pakiety ubezpieczeń zawierają opcje assistance, które obejmują wsparcie w organizacji leczenia, transport medyczny, dostarczanie leków, a także pomoc psychologiczną dla pacjenta i jego rodziny. Wierzymy, że kompleksowa ochrona powinna zapewniać wsparcie na każdym etapie – od diagnozy po powrót do zdrowia – komentuje Joanna Walczuk. 

Dodatkowe możliwości leczenia 

Autorzy wspomnianego wcześniej raportu podkreślają, że dostęp do nowoczesnych terapii jest ograniczony. Inicjatywy rządowe, takie jak Narodowa Strategia Onkologiczna, dążą do poprawy sytuacji, jednak wciąż obserwuje się długie czasy oczekiwania i niewystarczające wsparcie dla najbardziej wrażliwych grup społecznych. Właśnie w odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z diagnozą oraz leczeniem nowotworów, Nationale-Nederlanden oferuje dwa produkty, które mają na celu wsparcie i ułatwienie procesu leczenia. Oferta „Dbamy bez granic” to unikalne ubezpieczenie, które zapewnia wsparcie i ochronę w przypadku konieczności leczenia za granicą, z sumą ubezpieczenia wynoszącą 2 miliony euro na łączne świadczenia. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które poszukują dostępu do międzynarodowych standardów w opiece zdrowotnej, oferując pokrycie kosztów leczenia, konsultacji specjalistycznych i diagnostyki poza granicami kraju. Natomiast usługa „Druga Opinia Medyczna” to unikalne rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie dodatkowej opinii specjalistycznej w przypadku diagnozy medycznej. Opcja ta jest szczególnie cenna w sytuacjach, gdy diagnoza jest skomplikowana lub gdy istnieje potrzeba potwierdzenia planu leczenia. Ubezpieczony może uzyskać dostęp do opinii medycznej zarówno w kraju, jak i z zagranicy, co pozwala na bardziej wszechstronne i  kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia. Rozwiązanie to stanowi dodatkowe wsparcie dla klientów i daje im większą pewność w podejmowaniu decyzji dotyczących całego procesu leczenia. 

Źródło: Nationale-Nederlanden