cmentarz

Zainteresowanie ochroną ubezpieczeniową nagrobków rośnie, szczególnie w okresie wczesnej jesieni, kiedy to bliscy osób zmarłych odnawiają i sprzątają groby przed dniem Wszystkich Świętych. Nie tylko huragany i silne wiatry są powodem zniszczeń nagrobków. Wandali niestety nie brakuje, a każdy, kto stawiał pomniki sowim bliskim wie, jak kosztowna jest to inwestycja. Mając to na uwadze, warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu grobu.

Koszty nagrobków bardzo wysokie

Płyty nagrobne nie są tanie, ich koszt może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ustalając z firmą kamieniarską cenę nagrobka warto wziąć pod uwagę nie tylko materiał z jakiego jest on wykonany, należy doliczyć również koszty robocizny. Te niestety do niskich nie należą. Co prawda firmy kamieniarskie zazwyczaj dają gwarancję (która najczęściej trwa rok), ale zapewnia ona tylko ochronę od zniszczeń spowodowanych wadliwym wykonaniem usług.

Dlaczego warto ubezpieczyć groby naszych bliskich?

Straty i śmierć bliskich to jedno z najbardziej traumatycznych doznań w życiu każdego z nas. Wybierając nagrobki, kierujemy się ich wyglądem oraz odpornością na takie czynniki jak min.: ulewy, grad, opady śniegu, silne mrozy itp. Niestety bardzo często spotyka się uszkodzenia grobów nie tylko ze względu na przykładowe podtopienia, ale też ze względu na działalność wandali. Warto więc pomyśleć o odpowiednim ubezpieczaniu grobu. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z tym co oferują poszczególni ubezpieczyciele.

Zainteresowanie ochroną nagrobków rośnie z roku na rok

Nagrobek można ubezpieczyć nie tylko wraz z ubezpieczeniem domu/mieszkania, można również wykupić polisę dedykowaną tylko ochronie grobu. Ubezpieczenie chroni nagrobek przed skutkami działania sił przyrody i żywiołów. Ochrona „zadziała” również w przypadku kradzieży całego nagrobka lub jego poszczególnych elementów, a także przed dewastacją. Dewastacja rozumiana jest przez zakłady ubezpieczeń jako umyślne zniszczenie przez osobę trzecią.

Czego nie pokrywa polisa?

Ubezpieczenie nagrobka zazwyczaj nie pokrywa kosztów związanych z naturalnym niszczeniem z powodu upływu lat, a także ze zniszczeń spowodowanych np. zabrudzeniami spowodowanymi przez dym, wosk, odbarwienia czy poplamienia. Ubezpieczyciel nie pokryje również szkód spowodowanych wskutek działalności zarządu cmentarza, firm pogrzebowych, czy kamieniarskich. Tu należy pamiętać, że w przypadku, kiedy to zarządca cmentarza przyczynił się do szkód – odszkodowania żądać możemy właśnie od nich.

Suma ubezpieczenia adekwatna do rodzaju nagrobka

Dzięki wykupieniu odpowiedniej polisy chroniącej groby naszych bliskich, mamy pewność, że koszty (zazwyczaj bardzo wysokie) w przypadku uszkodzenia grobu – zostaną nam zwrócone. Wysokość odszkodowania powinna pokryć koszty naprawy, ale te nie mogą być wyższe niż suma ubezpieczenia. Jeśli wartość nagrobka określono na sumę 10 tys. zł, wówczas ubezpieczyciel wypłaci koszty do tej właśnie kwoty. W przypadku dużych, rodzinnych grobowców sumy te zapewne będą o wiele wyższe, dlatego warto podać odpowiednią sumę, nawet jeśliby miało to zwiększyć koszty ubezpieczenia.

Źródło: www.rp.pl