logo ufg

Blisko sześćdziesiąt ofiar wypadków sprzed lat może wystąpić wkrótce do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę renty szczególnej – tak wynika z ankiety UFG przeprowadzonych wśród firm ubezpieczeniowych*. Świadczenia te będzie wypłacał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na który składają się wszyscy ubezpieczyciele oferujący polisy komunikacyjne.

Renta szczególna to efekt wprowadzenia nowych przepisów

To efekt nowych przepisów, przyznających prawo do takiej renty, mimo wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w polisach OC sprawców wypadków. Świadczenia te będzie wypłacał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na który składają się wszyscy ubezpieczyciele oferujący polisy komunikacyjne. Anna Wawrzeniecka, dyrektor Biura Likwidacji Szkód UFG wyjaśnia:

Łączna liczba rent, w których doszło już do wyczerpania tzw. sumy gwarancyjnej przekracza osiemdziesiąt – wynika z analizy danych ubezpieczycieli, przekazanych UFG. Jednak nie w każdym z tych przypadków poszkodowany zgłosi się do Funduszu w najbliższym czasie. – Zakładamy, że w pierwszej kolejności zgłaszane będą roszczenia o przyznanie przez UFG renty szczególnej, w sytuacji gdy zaprzestano wypłaty renty z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej oraz nie toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe z powództwa poszkodowanego lub ubezpieczyciela – zaznacza Anna Wawrzeniecka, dyrektor Biura Likwidacji Szkód UFG. W części przypadków bowiem pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej ubezpieczyciele nadal wypłacają świadczenia (24 renty): głównie z uwagi na toczące się procesy sądowe. W takiej sytuacji UFG nie ma podstaw do przejęcia odpowiedzialności**. Kolejną grupę – blisko 70 przypadków – stanowią renty zagrożone, czyli takie w których suma  wypłat od ubezpieczyciela przekroczyła już 80 procent sumy gwarancyjnej. Opisana struktura świadczeń powoduje więc wydłużenie okresu, w którym roszczenia o przyznanie  renty szczególnej mogą zostać skierowane do Funduszu.

Podstawowym zdaniem UFG jest wypłata odszkodowań i świadczeń, w tym również świadczeń rentowych, poszkodowanym przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców wypadków. W ubiegłym roku wypłaty z tego tytułu wyniosły blisko 100 mln złotych, zaś rezerwy brutto na poczet przyszłych odszkodowań Funduszu na koniec roku przekroczyły 636 mln złotych (bez uwzględnienia wypłat i rezerw z tytułu rent szczególnych). W związku z działalnością funduszu, urzędnicy spodziewają się szczególnych roszczeń od kilkudziesięciu osób. Sawa Cwalińska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, dodaje:

W najbliższym czasie spodziewamy się zgłoszenia tych szczególnych roszczeń od maksymalnie kilkudziesięciu osób.Osoby uprawnione powinny występować z roszczeniem do Fundusz za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej, która była zobowiązana do wypłaty renty przed wyczerpaniem sumy gwarancyjnej. – Warto pamiętać, że zgodnie z nową regulacją Fundusz zobowiązany jest do przeprowadzenia własnych ustaleń, czyli ponownej analizy zasadności i wysokości ewentualnej renty. Wypłata nowego świadczenia będzie więc uzależniona od wyników tej analizy, a jego ostateczna wysokość może być odmienna od kwot wypłacanych dotychczas przez ubezpieczyciela – wyjaśnia.

To zupełnie nowe zadanie UFG, dotyczy świadczeń rentowych w szkodach z polis: OC komunikacyjnej i OC rolnika, zawartych przed 1 stycznia 2006 roku oraz w zaistniałych przed tą datą szkodach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców. Z danych ubezpieczycieli wynika, że średnia wysokość renty – w której już doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej – sięga aktualnie 3,5 tysiąca złotych, jednak wysokości tych świadczeń są zróżnicowane między poszczególnymi firmami. Z kolei UFG zidentyfikowało w swoim portfelu pięć rent, dla których suma gwarancyjna uległa wyczerpaniu, przy czym w przypadku trzech z nich nadal toczy się postępowanie sądowe o ustalenie nowej, wyższej sumy gwarancyjnej. Średnia wysokość w tej grupie świadczeń wypłacanych przez Fundusz wynosiła 4,5 tysiąca złotych.

Roczne wypłaty z tytułu nowych obciążeń będą oscylować wokół 5 mln złotych,

Z szacunków UFG wynika, że roczne wypłaty z tytułu nowych obciążeń będą oscylować wokół 5 mln złotych, a w ciągu najbliższych dwudziestu lat łączna kwota tych obciążeń – świadczenia plus rezerwy –  sięgnie 150 mln złotych. Wyliczenia dokonane zostały przy założeniu m.in.: utrzymania dotychczasowej wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli oraz przyjęciu średniego trwania życia rentobiorców na podstawie tabel przeżywalności GUS.

*Na podstawie informacji zebranych w październiku 2019 roku od 15 największych ubezpieczycieli przez Biuro Likwidacji Szkód UFG.
**Ustawa z 19 lipca 2019 roku o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Informacja prasowa: www.ufg.pl