W ramach nowej oferty Ergo Hestia wprowadzono do ubezpieczeń korporacyjnych tzw. klauzulę zielonej odbudowy, która gwarantuje wypłatę odszkodowania powiększoną o koszty zastosowania rozwiązań ekologicznych. Z klauzuli będą mogli skorzystać klienci, którzy ponieśli szkodę całkowitą w budynkach. I to pierwsza taka oferta produktowa na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Dopłata do eko odbudowy

Klauzula zielonej odbudowy została wprowadzona przez ERGO Hestia do oferty ubezpieczeń korporacyjnych.  Jej ramach klienci, którzy ponieśli szkodę całkowitą w budynkach będą mogli otrzymać odszkodowanie powiększone o koszty zastosowania rozwiązań ekologicznych.

W ramach odszkodowania pokryjemy dodatkowe koszty konieczne do zaprojektowania i odbudowy zniszczonego obiektu powodujące, że przyjęte rozwiązania będą bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Koszty te mogą dotyczyć m.in. wykorzystania przyjaznych środowisku materiałów budowlanych, ograniczenia emisji CO2, usuwania elementów zniszczonego budynku, czy ekologicznej certyfikacji budynku” – mówi Krzysztof Grelewicz, dyrektor w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych ERGO Hestii.

Jest to pierwsza tego typu oferta produktowa na polskim rynku ubezpieczeń.

Nowa oferta dla klientów korporacyjnych

Jak podaje ubezpieczyciel klauzula została wprowadzona do wszystkich produktów ogniowych dedykowanym klientom korporacyjnym. Rozszerzona ochrona umożliwia zwiększenie wysokości odszkodowania do 5 mln złotych. Rozwiązanie to dotyczy szkód całkowitych i gwarantuje dodatkowe pieniądze na zastosowanie proekologicznych rozwiązań.

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią poważne zagrożenie dla Europy i reszty świata. Dlatego zapobieganie postępującym zmianom klimatycznym to obowiązek każdego z nas. Wierzymy, że rolą ERGO Hestii jest nie tylko prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale też wspieranie klientów w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Z tego względu systematycznie wdrażamy proekologiczne produkty i usługi oraz podejmujemy działania na rzecz rozwoju eko-inwestycji – komentuje Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii. 

Klauzula Zielonej Odbudowy to nie tylko wsparcie, ale również zachęta dla innych przedsiębiorców, by zwrócili uwagę na kwestie związane ze środowiskiem. Wspólnymi działaniami możemy osiągnąć znacznie więcej” – dodaje.

Ubezpieczyciel wspiera proekologiczne działania

Z podanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że klauzula jest elementem strategii ERGO Hestii na rzecz ochrony środowiska. Na szereg działań realizowanych w jej ramach składają się m.in. program Rower na zawsze, konkurs EKO HESTIA SPA, Park Hestii, a także ubezpieczenie od szkód środowiskowych EKO HESTIA.

Co ciekawe ERGO Hestia jest jedną z nielicznych firm ubezpieczeniowych na świecie, która wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami standardu ISO 14001:2015.

Źródło: ERGO Hestia