susza

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że rolnictwo to coś więcej niż praca na pełen etat. Prowadzenie własnego gospodarstwa wymaga codziennego zaangażowania, bez względu na sytuację życiową, warunki pogodowe czy święta. Dlatego tak istotne jest to, by zadbać o ubezpieczenie dla siebie, rodziny, osób pracujących w gospodarstwie. Jednak czym się kierować przy przyborze właściwej polisy? Podpowiadamy poniżej.

Do jakich wypadków dochodzi najczęściej w gospodarstwach rolnych?

Z analiz KRUSu wynika, że w pierwszym półroczu tego roku dochodziło do wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu najczęściej na skutek takich zdarzeń jak: upadek, uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń. Niestety raport ten pokazuje również, że wielu rolników dotknęła choroba zawodowa. Zgłoszono aż 162 wnioski o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Z kolei w przypadku budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa najczęściej występowały szkody spowodowane zdarzeniami losowymi. Sami możemy zauważyć, że ekstremalne zjawiska pogodowe tj. bardzo silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, intensywne opady itp. w ostatnich latach zdarzają się coraz częściej. Efektem tych zjawisk jest to, że często ulegają zniszczeniu właśnie budynki oraz sprzęt rolniczy. Dlatego warto zabezpieczyć się przed przykrymi konsekwencjami takich zdarzeń i wykupić polisę.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na rolnika obowiązek zawarcia ubezpieczenia w zakresie wynikającym z ustawy. Zgodnie z jej zapisami obowiązek ten dotyczy osób fizycznych posiadających gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha.

Na mocy ustawy rolnik zobowiązany jest do zakupu ubezpieczenia w zakresie:

  • odpowiedzialności cywilnej  (OC) rolnika,  
  • budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

OC rolnika udziela ochrony ubezpieczeniowej rolnikowi, mieszkającej z nim rodzinie oraz wszystkim tym osobom, które pracują w danym gospodarstwie rolnym. Kiedy polisa może się przydać polisa OC? Ubezpieczenie może okazać się cenną pomocą, gdy pojazdem wolnobieżnym, np. kombajnem uszkodzimy lub zniszczymy mienie sąsiada. Pamiętajmy o tym, że OC rolnika ma bardzo wysokie sumy gwarancyjne, które zostały również określone w ustawie.

Z kolei ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych zakresem ochrony obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie budynków powstałe w wyniku  m.in. pożaru, powodzi czy silnego wiatru.

Na co zwrócić uwagę wybierając dobrowolne ubezpieczenie rolne?

Decydując się na zakup polisy warto kierować się tym, by ubezpieczyć nie tylko to, co musimy, ale też, co jest dla nas ważne. Wynika to z tego, że spełnienie obowiązku określonego w ustawie nie gwarantuje pełnej ochrony. Dlatego tak ważne jest to, by sprawdzić opcje dodatkowe, zakres a także sumy ubezpieczenia.

Niezwykle istotne jest to, by dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb. Tym bardziej, że rolnik ma wiele możliwości i może ubezpieczyć między innymi pojazdy wolnobieżne, sprzęt rolniczy, zwierzęta gospodarskie, budynki gospodarcze oraz dom mieszkalny wraz z wyposażeniem. Często też ubezpieczyciele oferują dodatkowo m.in. assistance medyczny, lub jak Compensa ubezpieczenie Onkopensa, które stanowi wsparcie dla rodziny rolnika w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy. Co ważne większość tych ubezpieczeń można połączyć w ramach jednej polisy.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych ważna jest również suma ubezpieczenia. To ona określa, na jaką kwotę ubezpieczona jest maszyna rolnicza czy ruchomości domowe.  Dlatego też punktem odniesienia powinna być suma, która pozwoli na odbudowanie lub odkupienie tego typu rzeczy.

Zawsze należy też dokładnie sprawdzić zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych warto na spokojnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia, zweryfikować co obejmuje dane ubezpieczenie, w jakich momentach polisa zadziała, kiedy możemy liczyć na wypłatę odszkodowania i jakie są wyłączenia. Dzięki temu będziemy mieli pełną świadomość, od czego jesteśmy ubezpieczani.

Pamiętajmy o tym, że ubezpieczyciele mają w swoje ofercie także ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. A polisa NNW może okazać się niezwykle ważna przy wymagającej pracy na terenie gospodarstwa. Tym bardziej, że wypadki podczas wykonywania codziennych obowiązków zdarzają się niestety często i skutkują uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

Specjalne pakiety NNW stworzone właśnie z myślą o rolnikach przygotowała także Compensa. Oferowane ubezpieczenie NNW w zależności od wybranego wariantu różni się sumami ubezpieczenia i zakresem. Co ważne ubezpieczyciel obejmuje ochroną nie tylko zdarzenia, które powstaną w czasie pracy, ale też podczas wypoczynku czy wakacji.

Źródło: Compensa TU S.A. VIG