Statystyki pokazują, że w szkołach dochodzi częściej do wypadków niż na polskich drogach. Dlatego warto zapewnić sobie dobre wsparcie ubezpieczeniowe w razie wypadku dziecka w szkole. Dzieci wróciły już do szkół i wielu rodziców zdążyło już zapoznać się z ofertami ubezpieczeń szkolnych Nie każdy jednak wie, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku dziecka w szkole? Kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie oraz jak uzyskać odszkodowanie? Podpowiadamy.

Wypadki dzieci w szkole częstsze niż wypadki drogowe

Jak pokazuje raport Systemu Informacji Oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 doszło do ponad 54 000 wypadków uczniów w szkołach. Dla porównania policyjne statystki mówią o tym, że w 2019 roku doszło do nieco powyżej 30 000 wypadków drogowych. Jak widać różnica jest duża. Warto zauważyć także, że często mówi się o konieczności zachowania bezpieczeństwa na drodze, a niezwykle rzadko o wypadkach dzieci w szkole i sposobach ich zapobiegania.

Wypadek dziecka w szkole – jakie są procedury?

Wypadki to zdarzenia, których nie da się przewidzieć, a co za tym idzie trudno im zapobiec. Zatem co zrobić, gdy już dojdzie do wypadku dziecka w szkole lub przedszkolu? Czy obowiązują jakieś procedury?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach wypadek w szkole definiuje się jako: „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty”.

Procedura po wypadku w szkole lub przedszkolu uwzględnia następujące kroki:

  • Uczniowi musi zostać udzielona pomoc – przez nauczyciela lub opiekuna. W razie potrzeby należy wezwać służby medyczne lub inne np. policję.
  • Rodzice/opiekunowie ucznia powinni zostać o tym fakcie natychmiast poinformowani przez szkołę.
  • Wypadek dziecka w szkole musi zostać odnotowany w rejestrze wypadków uczniów, a także co ważne w dzienniku.
  • Dyrektor musi powołać zespół powypadkowy, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe i sporządzi odpowiednią dokumentację, w tym protokół powypadkowy w szkole. Uwaga! Na stworzenie protokołu zespół ma 21 dni od dnia zakończenia procedur powypadkowych.

Wielu rodziców zastanawia się jak wygląda odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia. Dlatego przypominamy, że w razie wystąpienia wypadku odpowiedzialność prawną za dziecko ponosi szkoła i organ, który nią zarządza. Jednak nie zwalnia to nauczycieli z tego, by dbali o bezpieczeństwo swoich uczniów. A gdy do wypadku dojdzie podczas lekcji, nauczyciel musi udowodnić, że zachował należytą uwagę i wszelkie środki bezpieczeństwa.

Opiekun ma możliwość zaskarżenia bezpośrednio nauczyciela z tytułu powództwa cywilnego tylko wówczas, gdy wypadek dziecka w szkole powstał w efekcie zastosowania przez nauczyciela przemocy wobec ucznia.

Wypadek w szkole – jak uzyskać odszkodowanie?

Już podczas pierwszych zebrać szkoły oferują opiekunom uczniów możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW. Jednak rodzice mogą także zdecydować się na samodzielny zakup ubezpieczenia dla dziecka, które będzie indywidualnie dopasowane do jego potrzeb. Bez względu na to, jaka oferta ostatecznie zostanie wybrana w przypadku posiadania ubezpieczenia NNW opiekunowie mogą mieć pewność, że w razie jakiegoś urazu dziecko otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego.

Co ważne w przypadku świadczeń osobowych, takich jak ubezpieczenie NNW szkolne możliwa jest kumulacja. Oznacza to, że dziecko może posiadać np. dwa ubezpieczenia. Jedno zaproponowane przez szkołę, a drugie zawarte indywidualnie.

Obok odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia opiekun może również starać się o odszkodowanie ze szkoły. Wówczas konieczne jest złożenie pozwu cywilnego przeciwko organowi prowadzącemu szkołę (w przypadku szkół publicznych są to jednostki samorządu terytorialnego). W przypadku wygranej, odszkodowanie za wypadek w szkole może być pokryty z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które szkoły zazwyczaj posiadają.

Istnieje jeszcze trzecia możliwość uzyskania odszkodowania, o które można się ubiegać – jest to odszkodowanie dla dziecka z ZUS. Możemy się o nie starać, gdy doszło do jakiegokolwiek trwałego uszczerbku na zdrowiu np. złamania ręki lub palca. Wówczas po zakończeniu leczenia można złożyć dokumenty w najbliższym punkcie ZUS. Wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania wraz z drukiem OL-9 lub N-9 będącym zaświadczeniem o stanie zdrowia musi zawierać także dokumentację wypadkową wraz z protokołem powypadkowym oraz dane medyczne. Czas oczekiwania na decyzję może wynosić do mieniąca, zaś odszkodowanie dla dziecka ZUS wypłaca w formie jednorazowego świadczenia bądź renty.

Źródło: AVIVA