ofiara wypadku

Osoby, które ucierpiały w wypadkach otrzymają świadczenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pomimo wyczerpania środków zagwarantowana na ten cel w polisach OC sprawców wypadków. „Przyjęte rozwiązanie nie będzie stanowiło znacznego obciążenia dla budżetu UFG”– zapewnia Elżbieta Wanat Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Świadczenia będzie wypłacał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na który składają się ubezpieczyciele oferujący polisy komunikacyjne

Prezydent podpisał stosowną ustawę, dzięki której UFG sfinansuje te wypłaty z własnych przychodów. Średni koszt nowych obciążeń Funduszu, w najbliższej dekadzie, szacowany jest na ponad 15 mln złotych, rocznie.

Elżbieta Wanat Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyjaśnia: „Przyjęte rozwiązanie nie będzie stanowiło znacznego obciążenia dla budżetu UFG i zostanie sfinansowane z przychodów, które aktualnie uzyskujemy. UFG jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i gdyby nie to nowe zobowiązanie, Fundusz wystąpiłby o obniżenie składki płaconej przez ubezpieczycieli komunikacyjnych. Zaznacza też, że w najbliższym czasie nie przewiduje wnioskowania o podwyższenie składki. Dziś jest to 1,3 proc. składki z obowiązkowych polis OC: komunikacyjnych i rolnych, zbieranej przez firmy”.

Nowe regulacje mają rozwiązać problem limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisach komunikacyjnych OC, w przypadku wyczerpania się tzw. sumy gwarancyjnej

Przed ponad dwudziestu laty limity te były relatywnie niskie: w 1991 roku było to 720 tys. złotych, by do końca 2005 roku wzrosnąć do 350 tys. euro na jednego poszkodowanego. Wypłacane przez lata świadczenia mogły spowodować wyczerpanie sum gwarancyjnych i w efekcie nawet pozbawić ofiary wypadków środków do życia. Szczególnie realne było to dla tych, którzy jako dzieci doznawali w wypadku ciężkich obrażeń i nie mieli możliwości wypracowania sobie żadnych innych świadczeń.

„Teraz w sytuacji, gdy łączna kwota wszystkich wypłaconych poszkodowanym świadczeń wyczerpuje sumę gwarancyjną z polisy OC sprawcy wypadku – poszkodowani sprzed lat będą mogli zwrócić się do UFG o przyznanie nowych świadczeń związanych z ich bieżącą sytuacją życiową – mówi Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Przy czym te dodatkowe świadczenia zostały ograniczone przez ustawodawcę tylko do rent, co oznacza, że z tego tytułu UFG nie będzie wypłacał np. zadośćuczynień” – dodaje ekspertka.

UFG ma obecnie w swoim portfelu ponad 900 rent. W 2018 roku Fundusz wypłacił tytułem świadczeń rentowych i odszkodowań łącznie blisko 100 mln złotych za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców wypadków. Z kolei według danych Komisji Nadzoru Finansowego ubezpieczyciele oraz UFG mają w swoich portfelach około 300 szkód z komunikacyjnego OC, w których albo suma gwarancyjna już się wyczerpała (prawie 25 proc.) albo wyczerpie się w ciągu najbliższych 10 lat (pozostałe). W większości są to przypadki dotyczące zdarzeń sprzed 2006 roku.

„Dzięki nowym regulacjom UFG uwolni firmy ubezpieczeniowe od ponoszenia kosztów, za które ówcześnie nie mogły pobierać składki, gdyż obowiązujące wtedy przepisy w ogóle nie przewidywały płacenia świadczeń ponad sumę gwarancyjną – podkreśla Sława Cwalińska Weychert. – Nowa ustawa nakłada na cały rynek konieczność partycypowania w jej skutkach finansowych. Dotychczas bowiem obciążenia z tytułu wyczerpanych sum gwarancyjnych ponosiły tylko te zakłady ubezpieczeń, które z racji historycznych uwarunkowań mają w swoich portfelach najwięcej zobowiązań z polis OC z niskimi sumami gwarancyjnymi” – wyjaśnia.

Z czego finansowany jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

UFG, który otrzymał zadanie wypłaty tych nowych świadczeń, finansowany jest przede wszystkim ze: składki od zakładów ubezpieczeń, wpływów z kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz wpływów z regresów (zwrot odszkodowania) od nieubezpieczonych sprawców wypadków. Z tych źródeł finansowane są trzy podstawowe obszary działalności Funduszu:

  • Wypłacanie odszkodowań z polis OC: komunikacyjnych i rolnych, za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wypadków, również w przypadku ubezpieczeń wystawionych przez upadłe zakłady ubezpieczeń,
  • Działalność Ośrodka Informacji UFG administrującego ogólnopolską bazą danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych; baza jest podstawowym źródłem informacji firm ubezpieczeniowych dla taryfikowania składek za polisy OC i AC,
  • Działalność prewencyjna czyli wykrywanie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów na podstawie danych z Ośrodka Informacji.

Informacja prasowa: www.ufg.pl