Co się stanie, jeśli nie zapłacimy za ubezpieczenie? Czy opłata OC po terminie sprawi, że nasz samochód nie będzie ubezpieczony? Konsekwencje tego typu sytuacji mogą być różne. Brak ochrony ubezpieczeniowej czy konieczność zapłaty odsetek to tylko niektóre z nich. 

Opłata OC po terminie a ochrona ubezpieczeniowa 

Każdemu z nas może się zdarzyć niezapłacenie ubezpieczenia OC w terminie. Tym bardziej, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają na odroczenie płatności np. o 7 lub 14 dni, co może sprzyjać zapominalstwu. Jednak warto wiedzieć, że brak terminowej wpłaty za ubezpieczenie OC może nieść ze sobą poważne konsekwencje, takie jak przerwanie automatycznego odnawiania polisy. Ubezpieczenie OC jest automatycznie przedłużane na kolejny rok – dzięki temu nie występuje przerwa w ubezpieczeniu. W takiej sytuacji właściciel samochodu musi jedynie pamiętać o tym, aby uregulować kolejną płatność. Jednak, gdy w ramach poprzedniej polisy płatność była rozłożona na raty, a my nie uiściliśmy opłaty za jedną z nich, wówczas polisa może nie zostać odnowiona z automatu. Jeśli samodzielnie nie kupimy kolejnej polisy ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obowiązywała. A jak wiadomo, brak OC sprawia, że w przypadku spowodowania szkody, będziemy musieli wypłacić odszkodowanie z “własnej kieszeni”. Ale to nie wszystko – właściciel auta musi się także liczyć z koniecznością zapłaty kary za przerwę w OC. 

Niezapłacone ubezpieczenie OC – windykacja długu 

Obok wyżej wspomnianych konsekwencji związanych z przerwą w OC, warto też zdawać sobie sprawę, że niezapłacone ubezpieczenie OC w terminie może powodować wysłanie monitu od firmy ubezpieczeniowej. W tym momencie do niezapłaconej raty mogą zostać naliczone odsetki. Z kolei ignorowanie takich wezwań może doprowadzić do tego, że w kolejnym kroku ubezpieczyciel rozpocznie windykacje długu. Natomiast jeżeli w dalszym ciągu rata wraz z odsetkami nie zostanie uregulowana, sprawa może trafić do sądu, a dług może zostać ściągnięty przez komornika. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC 

Jak już wspominaliśmy, niezapłacenie ubezpieczenia OC w terminie może mieć poważne konsekwencje dla właściciela pojazdu. Brak OC wiąże się z koniecznością zapłacenia kary nakładanej przez UFG. Jest ona ustalana na każdy rok kalendarzowy – w zależności od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co więcej w przypadku spowodowania szkody bez ważnego ubezpieczenia narazimy się na duże straty finansowe, bowiem wszelkie roszczenia związane z tym zdarzeniem będziemy musieli pokryć w ramach własnego budżetu. Dlatego tak istotne jest to, by pamiętać o ważności polisy OC a także terminowo regulować należne składki.

Źródło: Link4