14 września 2021 roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. Zgodnie z założeniami w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 3 010 zł brutto, a co za tym idzie wzrosną także kary za brak OC.

Wzrost opłat karnych za brak OC

Z pewnością wzrost wynagrodzenia minimalnego to dobra wiadomość dla wielu osób, ale zła dla użytkowników pojazdów, którzy wbrew obowiązkowi nie kupują polisy OC. Wynika to z tego, że finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy OC jest właśnie wysokość płacy minimalnej. A ta na mocy rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2022 roku będzie wynosiła 3010 zł. Od tego momentu będą również obowiązywały nowe stawki opłat karnych za brak OC.

Jak oblicza się opłaty za brak OC?

Kara za brak OC, obok wysokości płacy minimalnej uzależniona jest także od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia oraz długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Z uwagi na rodzaj pojazdu kara za brak OC obliczana jest, zatem następująco:

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym wpływa następująco na wysokość opłaty karnej:

  • do 3 dni – to 20% pełnej opłaty,
  • 4 do 14 dni – to 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – to 100% opłaty. 

Przypominamy również, że kara za brak OC rolnika wynosi równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC w 2022 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie UFG