Standardowo od polisy na życie nie musimy płacić żadnego podatku. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Kiedy zatem ubezpieczenie na życie jest opodatkowane, a kiedy nie?

Likwidacja polisy na życie a podatek

Nie zawsze likwidacja polisy na życie oznacza konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od spadków i darowizn. Wynika to z tego, że pieniądze z ubezpieczenia na życie nie są częścią spadku. Co oznacza, że nie ma konieczności przeprowadzania w sądzie postępowania spadkowego. Pieniądze są przelewane przez ubezpieczyciela osobie uposażonej, a formalności ograniczają się do niezbędnego minimum.

Nie każdy pamięta o tym, że środki z polisy na życie możemy zapisać komuś, kto nie jest naszym spadkobiercą. Wówczas wszystkie pieniądze trafią w ręce osoby uprawnionej. A gdy takich ludzi jest więcej, jest ona dzielona w taki sposób, jak sobie tego zażyczył wykupujący polisę. Co ważne, jeżeli nie określiliśmy tego przy zawieraniu umowy, to całą sumę z ubezpieczenia na życie dzieli się na równe części pomiędzy uprawnionych.

Ubezpieczenie na życie a brak wskazania osoby uprawnionej

Co jednak zrobić, gdy w ubezpieczeniu na życie nie ma wskazanej osoby uprawnionej? Wówczas ubezpieczyciel wypłaci pieniądze z polisy na życie najbliższej rodzinie, to znaczy: dzieciom, małżonkowi, rodzicom bądź rodzeństwu. Określają to przepisy prawa cywilnego, bowiem wszystkie wymienione osoby są zstępnymi, a tym samym miałyby one prawo do dziedziczenia po osobie zmarłej. Zawsze przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem warto, byśmy sprawdzili, kto dostanie pieniądze w razie naszej śmierci, jeżeli tego szczegółowo nie określimy.

Polisa na życie – czy się płaci podatek?

Na polisę na życie decydujemy się najczęściej po to, by zadbać o przyszłość bliskich i zagwarantować im wsparcie finansowe na wypadek swojej śmierci. Tego rodzaju ubezpieczenie stanowi również wsparcie dla nas samych np. gdy nie będziemy zdolni do pracy.

Poza standardową polisą warto zadbać również o ubezpieczenie NNW. Tego rodzaju ochrona będzie cennym wsparciem w procesie leczenia i uzyskane środki finansowe usprawnią nasz powrót do zdrowia.

Od wypłaty takiego świadczenia nie musimy płacić podatku dochodowego, zgłaszać tego do urzędu skarbowego ani wypełniać dodatkowych dokumentów.

Jeżeli mamy wykupioną polisę oszczędnościową na przyszłość dziecka, to również nie mamy obowiązku zapłaty podatku od dochodu kapitałowego. Zadaniem tego typu umowy jest nie tylko zapewnienie środków finansowych na wypadek utraty zdrowia i życia, ale także zaoszczędzenie pieniędzy. Mogą być one przeznaczone na przykład na remont domu lub mieszkania, naukę dziecka albo na studia, w zależności od jego wieku.

Ale uwaga! Gdy traktujemy likwidację ubezpieczenia na życie jako inwestycję, wówczas mamy obowiązek zapłaty podatku od dochodu kapitałowego. Jego podstawą jest wypłacona przez nas kwota, a nie pieniądze, które początkowo wpłaciliśmy.

Źródło: Nationale-Nederlanden