PZU wdrożył nowoczesne rozwiązanie technologiczne obsługujące wszystkie procesy, które wspierają zarządzanie aktywami własnymi i klientów w Grupie PZU. Jak podaje ubezpieczyciel kompleksowy projekt o nazwie „Wall Street” działa w oparciu o system MX3 i daje możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym zarówno wyników funduszy, jak i kontroli limitów ryzyka. Dodatkowo zapewnia szybki przepływ informacji między departamentami biorącymi udział w obsłudze zawieranych transakcji.

Nowy system do zarządzania aktywami

Z informacji podanych przez PZU wynika, że ubezpieczyciel wprowadził najwyższe światowe standardy w zarządzaniu aktywami.

Jak podkreśla członek zarządu PZU odpowiedzialny za finanse Tomasz Kulik, realizacja projektu „Wall Street” wpisuje się w założenia strategii w obszarze inwestycji. – Stawiamy sobie jasne i ambitne cele. Jednym z nich jest budowanie i umacnianie pozycji lidera w obszarze inwestycji. W najbliższych latach będziemy koncentrować się na zwiększeniu udziału aktywów klientów zewnętrznych i zbudowaniu procesu inwestycyjnego, który ułatwi generowanie ponadprzeciętnych i powtarzalnych stóp zwrotu z inwestycji. Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego jest ściśle związane z realizacją naszych celów – mówi Tomasz Kulik.

Nowy system PZU przede wszystkim integruje wiele aktywności w obrębie inwestycji.

Wdrożona infrastruktura służy do ewidencji transakcji i pomaga w monitorowaniu ich efektów ekonomicznych. Wspomaga procesy związane z rozliczaniem transakcji i obsługą rachunków finansowych – podkreśla CFO PZU Tomasz Kulik.

Nowoczesny system pozwala na efektywną obsługę klientów

Wprowadzone innowacje pozytywnie wpływają na konkurencyjność TFI PZU na naszym krajowym rynku. Wynika to z tego, że jakość i szybkość przekazywanych informacji jest ważnym czynnikiem, który wpływa na współpracę z klientami. Dodatkowo korzystanie z nowoczesnej infrastruktury podnosi wiarygodność Grupy PZU na zagranicznych rynkach i umożliwia skuteczną obsługę portfela klientów, także spoza Polski.

– Nowy system pozwala na praktycznie całkowitą obsługę  procesów inwestycyjnych oraz bieżący nadzór i kontrolę tych procesów w spójnym systemie informatycznym. Gwarantuje wysoki standard, przyspiesza obsługę tych procesów, eliminując konieczność korzystania z dodatkowych narzędzi – mówi prezes TFI PZU Robert Kubin. – Jednocześnie oznacza także większą atrakcyjność TFI PZU jako pracodawcy dla profesjonalistów inwestycyjnych.

Projekt realizowany w czasie pandemii

Jak podaje ubezpieczyciel wdrożenie wspomnianych wyżej rozwiązań to także sukces pod kątem realizacji tak kompleksowego projektu w tym trudnym czasie, jakim jest pandemia.

– Mimo trudnych warunków związanych ze zmianą organizacji pracy, wymuszoną przez Covid-19, prace nad projektem przebiegały zgodnie z harmonogramem – mówi dyrektor odpowiedzialny za projekt „Wall Street” Piotr Frankiewicz. – W kluczowych etapach projektowych brało udział blisko 200 osób zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii czy Francji. –  dodaje.

Prace były realizowane wspólnie przez zespoły biznesowe i IT z trzech spółek Grupy PZU: PZU SA, PZU Życie SA oraz TFI PZU SA we współpracy z partnerami biznesowo-technologicznymi: Murex,  Luxoft Poland, SWIFT, COMARCH, EY, Bloomberg, Refinitiv, An LSEG Business i kancelarią prawną Bird & Bird.

Źródło: PZU SA