Od 8 marca producenci rolni mogą ubezpieczyć zboża i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz inne uprawy na wypadek niekorzystnych zjawisk pogodowych. Tegoroczny, wysoki poziom dopłat sprawia, że rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie do wysokości aż 65 proc. składki ubezpieczeniowej. 

Sprzedaż ubezpieczeń chroniących uprawy 

Od 8 marca producenci rolni mogą ubezpieczyć w PZU zboża i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz inne uprawy na wypadek niekorzystnych zjawisk pogodowych. 

W marcu rozpoczynamy sprzedaż ubezpieczeń chroniących uprawy zbóż oraz innych roślin jarych i ozimych. Kontynuujemy też sprzedaż ubezpieczeń dla owoców drzew i krzewów oraz truskawek,   które chronią na wypadek szkód spowodowanych gradem. Dla klientów posiadających w PZU ubezpieczenie budynków rolnych, przygotowaliśmy specjalną 20 proc. zniżkę na ubezpieczenie zboża na wypadek gradu lub przymrozków wiosennych w pakiecie „Wiosna”. Dla tych, którzy ubezpieczą się z nami teraz, mamy 15 proc. zniżki na ubezpieczenie NNW. Atrakcyjny poziom dopłat sprawia, że klient sam zapłaci mniejszą część składki i będzie mógł ubezpieczyć uprawę zbóż w PZU na przykład od ryzyka gradu w cenie już od 8 zł za hektar – wskazuje Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU. 

Oferta PZU Uprawy 

Przypominamy, że ubezpieczenie PZU Uprawy pozwala rolnikom na samodzielny wybór ryzyk, przed którymi chcą chronić swoje uprawy. Obok pojedynczych ryzyk, np. przymrozków wiosennych czy gradu, PZU proponuje także polisy pakietowe „Pakiet Wiosna” oraz „Pakiet 5 Ryzyk”. Ten pierwszy produkt zabezpiecza uprawy przed szkodami spowodowanymi przez grad i przymrozki wiosenne, a drugi chroni je przed skutkami deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, lawiny lub obsunięcia się ziemi. Co więcej, do końca kwietnia rolnicy będą mogli rozszerzyć zakres ochrony także o ryzyko suszy. 

Ubezpieczyciel podkreśla, że z dofinansowania przez Skarb Państwa do 65 procent wysokości składki skorzystać można w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego (rolnicy lub firmy otrzymujące dopłaty bezpośrednie muszą je posiadać dla co najmniej połowy powierzchni dotowanych upraw) oraz dobrowolnego dotowanego, np. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych lub roślin strączkowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, chmielu, tytoniu. 

Z opublikowanych informacji wynika, że PZU chroni łącznie blisko 1,5 mln ha różnych upraw w Polsce. Klienci ubezpieczyciela mogą rozłożyć składkę na raty bez żadnych dodatkowych opłat lub przesunąć termin płatności na czas po żniwach. Mogą też wykupić udział własny oraz obniżyć franszyzę integralną (procent sumy ubezpieczenia, do którego zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności) – do 8 procent. 

Komercyjne ubezpieczenia wszystkich upraw 

PZU ma w swojej ofercie także oferowane przez cały rok komercyjne ubezpieczenia wszelkich upraw (w tym ziół, roślin ozdobnych, upraw w szklarniach i tunelach foliowych itp.), a także wiele innych ubezpieczeń dla segmentu agro, m.in. dobrowolne i obowiązkowe OC rolników, budynków w gospodarstwach rolnych, sprzętu rolniczego i innego mienia ruchomego, zwierząt, drobiu, słomy lub siana składowanych poza budynkami, ubezpieczenie na życie i zdrowie, a także NNW rolników i ich współmałżonków oraz polisy komunikacyjne. 

Źródło: PZU SA