susza

Już 4 października rozpoczyna się sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw w PZU. Niezwykle istotne jest to, że przyznany w tym roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi limit na dopłaty do składek jest bardzo wysoki – dofinansowanie z budżetu państwa wynosi aż 65% składki.

Wysoki limit dopłat do ubezpieczenia

Od 4 października klienci PZU będą mogli nabyć dotowane ubezpieczenia rolne. Co ważne, w tym roku rolnicy mogą liczyć na wysoki limit dopłat, bowiem dofinansowanie z budżetu państwa wynosi aż 65 procent składki dla wszystkich upraw ozimych na terenie całego kraju.

Tegoroczny limit środków przeznaczonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopłaty jest bardzo wysoki, naszym zdaniem zagwarantuje możliwość skorzystania z dopłat wszystkim zainteresowanym. W połączeniu z możliwością rozłożenia składki na raty bez żadnych dodatkowych opłat lub przesunięciem terminu płatności raty składki po żniwach, tworzy to komfortowe i elastyczne warunki finansowe dla producentów rolnych, chcących ubezpieczyć swoje uprawy w PZU – mówi Paweł Ochmański, dyrektor biura produktów detalicznych i MSP w PZU.

Kompleksowe ubezpieczenie upraw

Jak możemy przeczytać, klienci ubezpieczyciela mogą dopasować ubezpieczenie upraw do swoich aktualnych potrzeb i wybrać ochronę przed pojedynczymi ryzykami lub skorzystać z pakietów chroniących kompleksowo. Dla roślin ozimych (zboża, rzepak) PZU rekomenduje Pakiet Jesień. Obejmuje on ryzyko gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania w trzech wariantach do wyboru: z limitem odpowiedzialności 10%, 17% lub 25%, który dotyczy szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia 2022 roku. Ponadto dla upraw ozimych zbóż i rzepaku ubezpieczyciel oferuje Pakiet 5 ryzyk, chroniący przed huraganem, deszczem nawalnym, uderzeniem pioruna, obsunięciem się ziemi i lawiną oraz ubezpieczenie przed suszą i ogniem.

Nasza oferta jesienna skierowana jest również do producentów owoców, dla których przygotowaliśmy ubezpieczenie owoców od ryzyka przymrozków wiosennych, ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owocowych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania oraz Pakiet 5 ryzyk – dodaje Paweł Ochmański.

Warto dodać, że rolnicy posiadający w PZU ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego mogą liczyć na specjalne zniżki przy zawieraniu ochrony z Pakietem Jesień. Co więcej, ubezpieczyciel przygotował też atrakcyjną ofertę na ubezpieczenie rzepaku ozimego dla odmian zalecanych przez COBOR (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin).

Lider na rynku ubezpieczeń rolnych

Z opublikowanych informacji wynika, że PZU jest liderem na rynku ubezpieczeń rolnych – co roku ubezpiecza około 2 mln hektarów upraw w całej Polsce. Dodatkowo ubezpieczyciel oferuje klientom szeroki wachlarz polis AGRO. Oprócz obowiązkowych OC rolników i budynków w gospodarstwach rolnych oraz dobrowolnych ubezpieczeń, proponuje ochronę nakładów poniesionych na założenie plantacji, mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, zwierząt, a także NNW rolników i współmałżonków oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

Źródło: PZU SA