Rzecznik Finansowy przygotował materiał informacyjno-edukacyjny dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich bliskich. W poradniku opisane są między innymi najistotniejsze kwestie związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 

19 listopada 2023 roku obchodzony był Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Wydarzenie to zostało powstało w 1995 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Następnie w 2005 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. 

Niestety każdego roku w wypadkach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób, a kilkadziesiąt milionów zostaje rannych. Pomimo tego, że w Polsce statystyki odnoszące się do liczby wypadków drogowych z biegiem lat poprawiają się, to stan ten wciąż jest daleki od pożądanego. Tym bardziej, że za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat, który dotyka przede wszystkim poszkodowanych i ich bliskich, ale często także sprawców zdarzeń. 

Świadczenia pomocowe na rzecz ofiar wypadków drogowych 

Rzecznik Finansowy podkreśla, że od strony finansowej wyjątkowo pomocową rolę na tej płaszczyźnie realizują wypracowane latami ubezpieczeniowe systemy kompensacji szkód, które w takich przypadkach głównie za sprawą obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych realizują świadczenia pomocowe na rzecz ofiar wypadków drogowych i ich bliskich. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w razie zaistnienia problemów związanych z realizacją świadczeń odszkodowawczych ze strony ubezpieczycieli można skorzystać ze wsparcia ekspertów Rzecznika Finansowego. Pomoc można uzyskać kontaktując się z nimi telefonicznie lub mailowo, pisząc na adres porady@rf.gov.pl. 

Poradnik dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych 

Rzecznik Finansowy przygotował także materiały informacyjno-edukacyjne dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich bliskich. Poradnik został opublikowany w formie pytań i odpowiedzi. Znajdziemy w nim między innymi informacje na temat tego jakie roszczenia mogą potencjalnie przysługiwać osobom poszkodowanym i ich bliskim. Eksperci omawiają je od strony prawnej i praktyki obrotu, wskazując na najistotniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych będących następstwem wypadku drogowego. 

Aktualnie na stronie Rzecznika znajdziemy I część materiału, która jest poświęcona potencjalnym roszczeniom jakie mogą przysługiwać osobom bezpośrednio poszkodowanym w wypadkach drogowych. Z kolei druga część, zawierającą odpowiedzi na pytania jakie roszczenia mogą potencjalnie przysługiwać bliskim osób poszkodowanych w wypadkach drogowych zostaną opublikowane już w przyszły piątek, 24 listopada 2023 r. 

Źródło: Rzecznik Finansowy