Jako Obau.pl postanowiliśmy podnieść kwestię szkoleń zawodowych. W naszym serwisie pojawił się ostatnio obszerny artykuł na ten temat, który postanowiliśmy wzbogacić o rozmowy z przedstawicielami największych multiagencji ubezpieczeniowych. Zapraszamy do rozmowy z Panem Pawłem Racławskim, właścicielem multiagencji ubezpieczeniowej SuperUbezpieczenia.pl

Jak wygląda w praktyce organizacja obowiązkowych szkoleń zawodowych?

Nasze doświadczenie pokazuje, że odbycie 15 godzinnego szkolenia w godzinach pracy jest praktycznie niemożliwie, szczególnie w przypadku jednoosobowej działalności. Tym bardziej, że szkolenie wymaga skupienia i powinno podnosić wiedzę agenta ubezpieczeniowego, a to w przypadku realizacji szkolenia „między” klientami może być utrudnione. Dlatego w większości szkolenia odbywają się już po godzinach pracy, a gdy obsada agencji jest większa szkolenia realizowane są rotacyjnie. Takie podejście pozwala, by każda OFWCA miała możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy a także uregulowała nałożony obowiązek szkoleniowy. My ze strony SuperUbezpieczenia.pl staramy się dopilnować, by nasze OFWCA otrzymały powiadomienia o szkoleniach na bieżąco, tak aby każdy mógł indywidualnie zaplanować sobie czas poświęcony na jego realizację.

Jaki wpływ na pracę ma odbycie szkolenia zawodowego, czy podnosi ogólną wiedzę o rynku ubezpieczeń? Czy jego realizacja w trakcie godzin pracy jest możliwa?

SuperUbezpieczenia.pl kładą duży nacisk na wysoką jakość obsługi klientów, dlatego tak ważne jest, by wartość ta była reprezentowana przede wszystkim przez wiedzę. Staramy się, by nasze OFWCA nie traktowały realizacji 15 godzinnego szkolenia jako obowiązku, który należy odhaczyć a właśnie jako możliwość podniesienia swojej wiedzy ubezpieczeniowej. Paleta szkoleń jest ogromna, bo każde TU przygotowuje własne e-learningi i każdy może wybrać coś dla siebie.

Jak już wcześniej wspominaliśmy realizacja szkolenia w godzinach pracy może okazać się niemożliwa dla tych OFWCA, które pracują samodzielnie. Dlatego rozumiemy, że czasami odbycie szkolenia może odkładać się w czasie. Ważne jest przede wszystkim to, by umożliwić wszystkim OFWCA spełnienie tego obowiązku, tak by mogły być dopuszczone do sprzedaży.

Czy Towarzystwa Ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw i umożliwiają np. realizację szkoleń w formie e-learningowej?

Jeszcze parę lat temu forma zdalnego odbycia jakiegokolwiek szkolenia była niemożliwa. Jednak z czasem większość Towarzystw Ubezpieczeniowych umożliwiło swoim pośrednikom udział w szkoleniach właśnie w formie e-learningowej. Taka forma sprawdza się już od kilku lat więc przełożenie jej na obowiązkowe szkolenie 15 h było czymś naturalnym. Tym bardziej, że dzięki temu każdy może zrealizować szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie czasie, bez uszczerbku na swojej pracy.

Czy dostępne na rynku szkolenia zawodowe agentów wyczerpują w Państwa opinii zagadnienia zawarte w przepisach?

Zauważamy, że dostępne na rynku szkolenia zawodowe wyczerpują zagadnienia określone w załączniku do ustawy. Jednak z doświadczenia widzimy, że tematyka szkoleń bywa bardzo ogólna i przy corocznym powtarzalnym odbywaniu szkoleń może okazać się zwyczajnie mało interesująca. A takie powszechne zagadnienia sprawiają, że wielu agentów może potraktować szkolenie jako obowiązek, który poza tym, że należy go spełnić nic nie wnosi. W rozmowach prowadzonych z OFWCA często słyszymy, że szkolenia zawodowe powinny poruszać kwestie szczegółowe, które znaczącą będą podnosiły ich wiedzę. Jest to szczególnie ważne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność ubezpieczeniową.

Czy w ostatnim czasie zauważyli Państwo wzmożoną weryfikację tego, czy spełniony został obowiązek odbycia obowiązkowego szkolenia zawodowego dla agentów ubezpieczeniowych?

Z najnowszych wytycznych KNF wynika, że jeśli w ubiegłym roku dana osoba nie zrealizowała szkolenia w pełnym, 15 godzinnym wymiarze nie może go uzupełnić w 2020 roku. Jednak przez pewien czas zalecenia te nie były doprecyzowane i Towarzystwa Ubezpieczeniowe rekomendowały uzupełnienie brakujących godzin szkoleniowych. Aktualne Ubezpieczyciele podchodzą do tego tematu bardzo rygorystycznie i dla wielu agentów i ich OFWCA nie zastosowanie się do wytycznych KNF może ograniczać funkcjonowanie na rynku w najbliższym czasie. Dlatego tak ważne jest, by osoby, które nie zrealizowały szkolenia za 2019 rok odbyły je niezwłocznie za rok 2020 w pełnym wymiarze, tak, aby mieć uregulowany tegoroczny obowiązek.