banknoty

Każda osoba, która uległa wypadkowi może starać się o świadczenie powypadkowe. Jest ono wypłacane z polisy OC sprawcy, a także prywatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – oczywiście, jeśli wcześniej wykupiono taką polisę.

Świadczenie powypadkowe – komu się należy?

Świadczenie powypadkowe z prywatnego ubezpieczenia należy się każdej osobie, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. Oczywiście warunkiem wypłaty jest to, że poszkodowany odpowiednio wcześnie wykupił polisę NNW. Wówczas ubezpieczyciel ustala kwotę świadczenia na podstawie dokumentacji medycznej, sumy ubezpieczenia oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu (tabela uszczerbków umieszczona jest w OWU). Natomiast, gdy w efekcie wypadku dojdzie do zgonu, rodzina może otrzymać świadczenie wypłacone z ubezpieczenia na życie osoby zmarłej.

Co ważne, osoba poszkodowana może również starać się o świadczenie powypadkowe z OC sprawcy. Powinno ono zrekompensować przede wszystkim:

  • doznaną krzywdę,
  • koszty leczenia,
  • koszty rehabilitacji,
  • zwrot utraconych zarobków.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dodatkowo osoba poszkodowana może starać się o rentę, zrównoważenie dochodu do kwoty sprzed wypadku, a także jednorazowe świadczenie, które zostanie przeznaczone na zmianę zawodu – gdy uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia powrót do wykonywania dotychczasowej pracy.

Ile wynosi świadczenie powypadkowe?

Wysokość świadczenie powypadkowego budzi zazwyczaj wiele emocji. Wynika to z tego, że brakuje jednolitego systemu, który pozwala na wycenę powstałej szkody. Winę za to ponoszą nie tylko przepisy, ale też trudności w dokonaniu kompleksowej oceny skutków wypadku. Ubezpieczyciele starają się do każdego poszkodowanego podchodzić indywidualnie. Dlatego dokumentacje medyczne, które są podstawą do roszczenia analizują zespoły ekspertów.

Kwotę świadczenia powypadkowego obliczają również specjalnie przygotowane systemy informatyczne. Takim narzędziem jest HBT Index (Human Body Trauma Index). Jednak osoby związane z branżą ubezpieczeniową nie są w pełni przekonane, co do tego, aby było ono w stanie ocenić rzeczywistą szkodę, jaką poniosła ofiara wypadku. Często lepszym rozwiązaniem okazuje się Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Warto pamiętać, że wówczas, gdy kwota świadczenia powypadkowego jest niezadowalająca, poszkodowany ma prawo do odwołania. W takim przypadku sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Co więcej, można to zrobić w instytucji nadrzędnej do danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub wejść na drogę sądową. Jednak często wydłuża to moment przyznania świadczenia.

Jakie dokumenty należy zrobić, by otrzymać świadczenie powypadkowe?

By otrzymać świadczenie powypadkowe konieczne jest złożenie kompletu dokumentów, które dotyczą leczenia i rehabilitacji po wypadku. Jednak w pierwszym kroku należy skontaktować się z ubezpieczycielem –swoim lub sprawcy, gdy ubiegamy się o świadczenie z jego OC – a następnie złożyć wniosek o odszkodowanie. Ważne jest, aby dokumentacja medyczna zawierała wszystkie informacje. Tym bardziej, że to na ich podstawie określony zostanie stopień uszczerbku na zdrowiu oraz ustalona kwota świadczenia. Pamiętajmy, że wniosek o świadczenie powypadkowe możemy złożyć wychodzenia z domu, ponieważ obecnie większość ubezpieczycieli posiada formularze dostępne online.

Źródło: Nationale-Nederlanden