TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest docenianie nie tylko przez rynek, ale też i przez własnych pracowników. Ubezpieczyciel uzyskał właśnie rekordowy wynik zaangażowania pracowników – w wysokości 85 procent. To znacznie więcej niż wynosi średnia rynkowa. 

TUW PZUW docenione przez pracowników 

Według badań przeprowadzonych przez renomowaną międzynarodową firmę Kincentric zaangażowanie pracowników TUW PZUW zwiększyło się w ciągu roku z 75 do 85 procent. Jak możemy przeczytać uzyskany przez ubezpieczyciela wynik zaangażowania pracowników jest rekordowy.  Co więcej, to prawie 30 punktów procentowych więcej od średniej rynkowej, co plasuje towarzystwo wśród najlepszych pracodawców w Polsce. 

– Zaangażowanie pracowników to motor rozwoju i warunek sukcesu. Nie wyroślibyśmy na lidera rynku ubezpieczeń wzajemnych bez potencjału, który tkwi w naszym zespole. Jego siła ciągle rośnie – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. 

Istotne zaangażowanie pracowników 

Z opublikowanych informacji wynika, że ponad 90 procent pracowników jest zadowolonych z pracy i współpracy w swoim zespole, odczuwa zrozumienie i empatię ze strony przełożonych, a także ich wsparcie. Ponad 80 procent deklaruje, że TUW PZUW zapewnia im możliwości rozwoju, zdobywania doświadczeń i nauczyło się w ostatnim roku nowych rzeczy. I aż trzy czwarte odczuwa motywację do tego, aby inicjować usprawnienia w trosce o klientów. 

Rozwój TUW PZUW 

Warto przypomnieć, że TUW PZUW na dwa lata przed założonym w strategii planem przekroczył miliard złotych rocznego przypisu składki. Zwyciężył również wśród wszystkich ubezpieczycieli w Polsce w prestiżowym rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, który jest organizowany przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”. Organizatorzy rankingu oceniają w nim działające na polskim rynku firmy ubezpieczeniowe nie tylko pod względem skali biznesu, bezpieczeństwa i rentowności, ale również dynamiki wzrostu w poszczególnych kategoriach. TUW PZUW inicjuje wciąż nowe projekty – wśród nich związane z ubezpieczaniem przyszłej energetyki jądrowej w Polsce. Prekursorskie plany ubezpieczyciela mają ma na celu stworzenie ubezpieczeniowego konsorcjum, które będzie zapewniało ochronę energetyce jądrowej w naszym kraju. 

– Za tymi sukcesami stoi cały nasz zespół i każdy pracownik z osobna. Dziękuję im wszystkim za tytaniczną pracę i zaangażowanie – dodaje prezes TUW PZUW. 

Należy dodać, że dzięki włączeniu do Grupy PZU dwóch nowych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych – Polskiego Gazu TUW i Polskiego Gazu TUW na Życie –TUW PZUW rozrasta się na rynku. Co więcej, niedawna transakcja przekłada się nie tylko na większe możliwości rozwoju, ale też i korzyści dla ubezpieczonych. A połączenie tych podmiotów stanowiło ważny sygnał dla rynku. 

Źródło: TUW PZUW