Zima to czas kiedy chętnie obieramy takie kierunki podróży, jak np. Włochy. Jak zaplanować wyjazd, by cieszyć się spokojnym i bezpiecznym pobytem w tym kraju? O czym pamiętać przed podróżą? Sprawdź poniżej. 

Podróż do Włoch – formalności 

Planując podróż do Włoch powinniśmy zadbać o kilka ważnych formalności. Pomimo tego, że dla obywateli polskich nie jest wymagana wiza, to konieczne jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Pamiętajmy też o tym, by nosić przy sobie adres hotelu, dane kontaktowe oraz adres ambasady RP. Szczególnie, że przypadku utraty dokumentów czy innych nagłych sytuacji ułatwi to nam  kontakt z lokalnymi służbami. 

Ambasada RP w Rzymie mieści się pod adresem: 

Via Pietro Blaserna 101 

 00146 Rzym 

 Telefon: +39 06 58 31 461 

Opieka medyczna we Włoszech 

System opieki zdrowotnej we Włoszech jest dobrze rozwinięty, dzięki czemu zarówno w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach znajdziemy specjalistyczne placówki. W razie nagłych wypadków warto zapisać sobie włoski numer alarmowy: 118. Wybierając się w podróż po Europie, zadbajmy o Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dokument ten pozwoli nam na korzystanie z opieki medycznej na tych samych zasadach, co obywatele danego kraju. Pamiętajmy jednak, że karta nie pokryje wszystkich kosztów leczenia. Z tego powodu powinniśmy rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia, które pokryje koszty leków, prywatne wizyty lekarskie czy ewentualny transport medyczny do Polski, o ile zostanie on zalecony przez lekarza  z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. 

Ubezpieczenie turystyczne do Włoch 

Ubezpieczenie turystyczne stanowi niewątpliwie istotny element planowania wyjazdu do Włoch. Na co warto zwrócić uwagę kupując polisę? Przede wszystkim na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia, która w zależności od planowanych aktywności powinna wynieść co najmniej 400 000 zł, a także na zakres, który powinien  obejmować leczenie następstw chorób przewlekłych w zakresie podstawowym i zachorowanie na  COVID-19  wraz z pokryciem kosztów izolatorium. Koszty leczenia to także hospitalizacja oraz zakup leków przepisanych przez lekarza. Kluczowy jest także zakres usług assistance, który obejmuje m.in. organizację i pokrycie kosztów  transportu medycznego, transport niemedyczny np. taksówką do i z placówki medycznej w celu udzielenia pomocy, a także koszty odwiedzin osoby bliskiej, jeśli trafimy do szpitala, a hospitalizacja będzie zaplanowana na co najmniej 10 dni. Polisę warto rozszerzyć także o dodatkowe ryzyko związane ze sportami zimowymi (jeśli planujemy wyjazd na narty lub snowboard) oraz OC w życiu prywatnym, które zabezpiecza nas przed sytuacjami, w których wyrządzimy szkodę innym osobom w trakcie podróży. Pamiętajmy, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe na Włoskich stokach. A jeśli podróżujemy samolotem rozważmy zakup ubezpieczenia bagażu. Produkt ten obejmuje utratę, uszkodzenie i opóźnienie bagażu oraz ubezpieczenie w sytuacji odwołania lub opóźnienia lotu. Nie każdy wie, że polisę turystyczną możemy rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie – koszty leczenia powypadkowego w RP. Opcja ta zapewni nam kontynuację leczenia rozpoczętego za granicą w związku z zaistniałym nieszczęśliwym wypadkiem np. złamanie nogi podczas uprawiania narciarstwa. 

Źródło: WARTA