TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych został doceniony przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej” i zajął pierwsze miejsce w prestiżowym Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń. W ciągu ostatnich lat ubezpieczyciel stał się niekwestionowanym liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych. 

TUW PZUW zwyciężyło w Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń 

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych zajął pierwsze miejsce w prestiżowym Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń. Ubezpieczyciel został najwyżej oceniony wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. 

– Ciężka praca się opłaca. Wyrośliśmy na niekwestionowanego lidera rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w ciągu zaledwie sześciu lat od powstania. Trafiliśmy w potrzeby klientów i potrafimy na nie odpowiadać. Rozwijamy się z każdym rokiem. Rozszerzamy naszą ofertę o nowe produkty, a grono ubezpieczonych o kolejne branże – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. 

Z opublikowanych informacji wynika, że w Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” przyznała TUW PZUW 82 na 100 możliwych punktów. Oceniła prawie 60 ubezpieczycieli działających na polskim rynku zarówno pod względem potencjału, jak też i dynamiki rozwoju. Pod uwagę brano także skalę biznesu, bezpieczeństwo oraz rentowność. 

Wiarygodne towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych 

Jak możemy przeczytać, powołanie TUW PZUW w ramach Grupy PZU okazało się strzałem w dziesiątkę. Szczególnie, że ubezpieczyciel jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, który cieszy się międzynarodową oceną ratingową, która świadczy o jego wiarygodności. Renomowana agencja Standard & Poor’s przyznała mu rating na wysokim poziomie A-. 

– Dziękuję władzom Grupy PZU za zaufanie i wsparcie w ambitnych planach. Dziękuję wszystkim, którzy powierzyli w nasze ręce swoje ubezpieczeniowe bezpieczeństwo. Nadają sens naszej pracy i potwierdzają słuszność naszej dewizy, która głosi, że ubezpieczenia wzajemne to więcej wspólnych korzyści – mówi prezes Rafał Kiliński. 

Wzajemność w ubezpieczeniach 

TUW PZUW ubezpiecza przedsiębiorstwa, podmioty lecznicze, samorządy oraz instytucje publiczne i kościelne. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych branżach, które wymagają niestandardowego podejścia. Z uwagi na swoją elastyczność, a także priorytetowe podejście do minimalizowania ryzyka ubezpieczenia wzajemne stanowią dla nich optymalne rozwiązanie. 

– To, że sięgnęliśmy ubezpieczeniowych „Gwiazd”, jest także zasługą pracowników TUW PZUW, którzy z zaangażowaniem pracują na wspólny sukces. Ich zaangażowanie, czego dowodzą badania, jest rekordowe w skali całego rynku – dodaje prezes Kiliński. 

Warto dodać, że wzajemność w ubezpieczeniach opiera się na solidarności i współpracy, a nie działalności dla zysku. A ubezpieczeni są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 

Źródło: PZU SA