Od teraz indywidualne ubezpieczenie na życie PZU będą oferowane posiadaczom kredytów mieszkaniowych lub pożyczek zabezpieczonych hipoteką udzielanych przez Bank Pekao. Dzięki współpracy klienci banku będą mogli zabezpieczyć finansowo siebie oraz swoich bliskich w razie nieprzewidzianych zdarzeń. 

Ubezpieczenia PZU Życie dostępne dla klientów Pekao 

Grupa PZU rozszerza ofertę o indywidualne ubezpieczenie na życie dla klientów Banku Pekao. Z rozwiązania oferowanego przez ubezpieczyciela mogą skorzystać zarówno osoby, które chcą zaciągnąć kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną hipoteką, jak i ci, którzy już spłacają kredyt w banku. Zgodnie z zapowiedziami ubezpieczenie będzie dostępne w dwóch wariantach sumy ubezpieczenia. 

– Zaciągając wieloletnie zobowiązania finansowe, warto zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego to ważny i potrzebny produkt, który pozwoli klientom Banku Pekao nie martwić się o przyszłość i bez dodatkowego stresu realizować swoje plany. To realna pomoc w trudnych sytuacjach. Współpraca między Pekao a PZU Życie zapewni kredytobiorcom ochronę dla nich i ich bliskich przed przykrymi konsekwencjami finansowymi w razie utraty życia lub zdrowia – mówi Agnieszka Gocałek, dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego w PZU. 

Ubezpieczenie życia i zdrowia 

Polisa PZU Życie pozwoli kredytobiorcy na ubezpieczenie życia i zdrowia. Umowa zawierana jest na okres 4 lat, a składkę opłaca się w miesięcznych ratach. Co więcej, po upływie okresu ubezpieczenia klienci banku mogą przedłużyć ochronę na kolejne 4 lata. Jak możemy przeczytać, minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a o jej maksymalnej wysokości kredytobiorcy mogą zdecydować sami – mając do wyboru 2 warianty, w których: suma ubezpieczenia nie przekracza wysokości salda zadłużenia lub w wysokości udzielonego kredytu. Ubezpieczyciel zaznacza, że kredytobiorcy nie mają obowiązku wykonania badań lekarskich przed zakupem polisy, a ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się już następnego dnia roboczego po zawarciu umowy i opłaceniu pierwszej miesięcznej składki. 

– Strategiczna współpraca z Grupą PZU owocuje kolejnymi produktami ubezpieczeniowymi w palecie produktów Banku Pekao. W tej sposób uzupełniamy i uatrakcyjniamy naszą ofertę pokrywając potrzeby kredytobiorców mieszkaniowych w tym ważnym obszarze. Widzimy duże zainteresowanie klientów, dlatego w planach mamy kolejne produkty ubezpieczeniowe, łatwo dostępne przez wszystkie kanały bankowe – zapowiada Maciej Berger, dyrektor Departamentu Bankowości Ubezpieczeniowej w Banku Pekao. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu 

Ubezpieczyciel wypłaci 100 procent sumy ubezpieczenia w razie śmierci z każdej przyczyny lub w przypadku orzeczenia niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Istotną kwestią jest to, że w razie śmierci, PZU Życie może spłacić całość lub część kredytu mieszkaniowego w Banku Pekao, a ewentualną nadwyżkę należnego świadczenia wypłaci uposażonym dodatkowym np. bliskim ubezpieczonego. Warto podkreślić, że wówczas uposażeni dodatkowi dostaną nadwyżkę świadczenia bez postępowania spadkowego oraz nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Z kolei w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji, to ubezpieczony decyduje na co przeznaczyć pieniądze  - czy na spłatę kredytu, czy np. na leczenie i rehabilitację. 

Z opublikowanych informacji wynika, że klienci mają możliwość zawarcia ubezpieczenia we wszystkich oddziałach banku w Polsce. Nowy produkt można będzie kupić również w bankowości elektronicznej już pierwszym kwartale 2023 roku. 

Źródło: PZU SA