Niektórzy z nas mogą się zastanawiać czy polisa na mieszkanie lub dom zawsze będzie skuteczna. W jakich okolicznościach możemy spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania? Czy nasze ubezpieczenie w każdym przypadku zadziała? Sprawdź poniżej.

Prawidłowe zabezpieczenie nieruchomości

Istotne jest to, że aby nasza polisa zadziałała i była skuteczna nie wystarczy sam fakt jej posiadania. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do tego, by właściwie zabezpieczyć swoje mienie. Oznacza to, że każde drzwi prowadzące do chronionej posesji lub mieszkania muszą być w należytym stanie technicznym, a ich pokonanie możliwe jest wyłącznie przy pomocy narzędzi, takich jak łom i siły fizycznej. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą także pod uwagę możliwość użycia dopasowanych lub podrobionych kluczy do drzwi. W wielu przypadkach jest dość łatwo udowodnić, że mienie zostało właściwie zabezpieczone. Warto zauważyć, że wspomniane wyżej kwestie dotyczą także innych rodzajów drzwi niż np. drzwi wejściowych do naszego domu. Chodzi tu m.in. o wejścia do takich pomieszczeń, gdzie przechowujemy rowery, wózki dziecięce i inne podobne przedmioty, a także bramy do garażów. Dodatkowym kryterium właściwego zabezpieczenia mienia mogą być również elektroniczne systemy alarmowe. Poszczególni ubezpieczyciele mogą wymagać przy ubezpieczeniu ruchomości domowych stosowania takich zabezpieczeń, jest to zależne np. pewnego pułapu sumy ubezpieczenia.

Odmowa wypłaty odszkodowania – w jakim przypadku?

Nasze ubezpieczenie może nie zadziałać, gdy przyczyną powstania szkody była wada konstrukcyjna, wykonawcza lub wada ukryta nieruchomości. Do podobnej sytuacji może dojść, gdy prowadzimy bez stosownego zezwolenia prace budowlane lub przebudowy. Także, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad przeciwpożarowych możemy spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Podobna sytuacja wiąże się z obowiązkowymi przeglądami kominiarskimi i realizacją zaleceń po tych przeglądach. Z odmową wypłaty odszkodowania możemy się także spotkać w takich sytuacjach jak zalanie wodą poprzez otwarte okna, poprzez dach będący w złym stanie technicznym czy zanieczyszczone lub zamarznięte rynny. Podobnie jest, jeżeli długotrwale przenikają przez ściany naszego budynku wody gruntowe. Musimy uważać też na wszelkiego rodzaju baseny, takie jak rozporowe, pneumatyczne lub stelażowe. Awaria, uszkodzenie takich basenów może spowodować duże szkody i mogą wystąpić trudności w uzyskaniu odszkodowania.

Jakie czynniki wypływają na wypłatę odszkodowania?

Odmowa wypłaty odszkodowania może mieć także miejsce, gdy w wyniku przeciągu, zostanie uszkodzone okno, bądź drzwi. Dlatego w naszym interesie leży to, by zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. Nie otrzymamy odszkodowania, jeżeli w wyniku ruchu pojazdów w pobliżu naszej posesji uległa poplamieniu, zabrudzeniu lub uszkodzeniu elewacja. Podobnie jest przypadku opadów atmosferycznych. Może nie jest to oczywiste, ale zgubienie, sprzedaż lub darowizna wszelkich przedmiotów, to też nie jest powód do otrzymania odszkodowania. Analogiczna sytuacja będzie

miała miejsce, gdy bezpośrednim powodem wystąpienia szkody było zamarznięcie wody w instalacji grzewczej lub wodociągowej w domu letniskowym, garażu lub innym podobnym budynku. Niestety dosyć częstym powodem odmów jest działanie pleśni i grzybów na nasze mienie. Z tego powodu nie powinniśmy dopuszczać do ich rozwoju w domu lub w mieszkaniu i to nie tylko z uwagi na odszkodowanie, ale też ze względów na nasze zdrowie.

Źródło: WARTA