Ubezpieczenia podróżne kojarzą nam się przede wszystkim z wyjazdami turystycznymi i wakacjami. Jednak przecież pracownik w podróży służbowej może także rozchorować się lub ulec wypadkowi. W takiej sytuacji to pracodawca będzie musiał pokryć koszty leczenia. A kilkudniowy pobyt w zagranicznym szpitalu może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Dlatego biorąc pod uwagę stosunkowo niskie koszty polisy – ubezpieczenie podróży służbowych może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla obu stron.

Ubezpieczenie podróży służbowych a karta EKUZ

Przed zagranicznym wyjazdem służbowym do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA warto wyrobić sobie kartę EKUZ. Dokument ten będzie nas upoważniał do tego, by korzystać z publicznej służby zdrowia w takim sam sposób jak mieszańcy kraju, w którym się znajdujemy. W praktyce oznacza to, że jeśli w danym państwie obywatele są obciążeni 30 procentowymi kosztami wynagrodzenia lekarza, my również zapłacimy taką kwotę za wizytę u medyka.

Karta EKUZ jest bezpłatna, jednak warto pamiętać o tym, że nie pokrywa ona wszystkich kosztów związanych z leczeniem. Z opieki zdrowotnej w ramach tego dokumentu można zwykle korzystać w nagłych przypadkach, dlatego karta nie pokrywa kosztów leczenia, które:

  • Nie są konieczne;
  • Dotyczą zabiegów dentystycznych lub tzw. turystyki medycznej związanej z zaplanowanymi zabiegami lub leczeniem;
  • Obejmują transport zwłok;
  • Dotyczą transportu do kraju.

Co ważne podobnie jak w naszym kraju, nie każda placówka lekarska za granicą ma podpisaną umowę z lokalnym odpowiednikiem NFZ-u. Dlatego mając kartę EKUZ należy dodatkowo sprawdzić, w jakich miejscach będzie honorowana.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej, to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego w czasie podróży służbowej. Jednak przed wyjazdem warto też samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Ubezpieczenie podroży służbowych – o czym warto wiedzieć?

Jak już wcześniej wspominaliśmy wyjeżdżając biznesowo za granicę lub wysyłając tam swoich pracowników warto zadbać o ubezpieczenie podróży służbowych. Ochrona wynikająca z polisy pozwoli na uniknięcie wysokich kosztów w razie nagłego zachorowania zarówno pracownika, jak i nas samych.

W przypadku, gdy wyjazdy służbowe odbywają się rzadko wystarczy przed każdą podróżą wykupić polisę imienną. Jednak, gdy działalność opiera się na częstych zagranicznych wyjazdach warto wówczas kupić polisę bezimienną. Jak wgląda zawarcie ubezpieczenia w formie otwartej? Przy zawieraniu umowy pracodawca podaje liczbę podróżujących osób oraz liczbę dni i wpłaca zaliczkową składkę. W trakcie trwania polisy podróżnej na bieżąco uaktualnia listę osób wyjeżdżających, a na koniec obowiązywania umowy ubezpieczenia następuje rozliczenie. To rozwiązanie wymaga oszacowania liczby tzw. osobodni w firmie, czyli pomnożenia liczby dni i osób, które przebywaj za granicą. Co ważne, jeśli pracodawca nie wykorzysta zadeklarowanych początkowo „osobodni” to wówczas otrzyma zwrot nadpłaconej składki. Dzięki temu firma zapłaci za ochronę, której w rzeczywistości potrzebuje.

Ubezpieczenie podroży służbowej – jaki zakres ochrony wybrać?

Każde ubezpieczenie turystyczne opiera się na kosztach leczenia, czyli wydatki na hospitalizację, leczenie ambulatoryjne oraz zakup lekarstw i środków opatrunkowych. Doświadczenie pokazuje, że pobyt w szpitalu wiąże się z najbardziej kosztownymi niespodziewanymi wydatkami. Jednak decydując się na zakup ubezpieczenia na wyjazd biznesowy nie należy skupiać się tylko na tym jednym czynniku.

Warto pamiętać o tym, że polisa powinna także zapewniać transport między placówkami służby zdrowia, a także i do Polski.

W podróży służbowej bardzo przydatne mogą się również okazać świadczenia assistance, polegające między innymi na informacji medycznej, organizacji i pokryciu kosztów zakwaterowania osoby towarzyszącej, pomocy prawnej, powiadomieniu rodziny, zmianie rezerwacji lotu czy dostarczeniu leków. Podczas pobytu za granicą taka pomoc jest niezwykle istotna. Bowiem w razie jakiegoś nagłego zdarzenia lub zachorowania możemy nie mieć czasu na to, by szukać informacji w internecie na temat tego, do jakiej placówki możemy się udać lub jakie dokumenty będą w niej wymagane.

Decydując się na zakup ubezpieczenia podróżnego warto również rozważyć rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie NNW, które podczas wyjazdu służbowego zapewni świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej.

Podobnie jak w przypadku standardowych polis turystycznych zakres ubezpieczenia na czas wyjazdu służbowego może być również rozszerzony o OC w życiu prywatnym. Wówczas ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia, których ubezpieczony jest zobowiązany w myśl prawa, np. gdy przypadkiem wyleje na kontrahenta gorącą herbatę.

Dodatkiem do ubezpieczenia podróży służbowej może być także ubezpieczenie bagażu podróżnego, w ramach, którego otrzymamy świadczenie w razie utraty lub zniszczenia rzeczy, które są naszym bagażem np. laptopa. Polisa pozwoli również uzyskać niezbędne świadczenie w przypadku zagubienia bagażu na lotnisku lub opóźnienia lotu. Może się, bowiem zdarzyć, że nasz bagaż poleci w dalszą podróż bez nas. A na wypłatę odszkodowania od linii lotniczych trzeba będzie trochę poczekać.

Źródło: AXA