banknoty

Obowiązkowe ubezpieczenie OC standardowo zawierane jest na okres 12 miesięcy. Jednak czasami dochodzi do sytuacji, w których nie mamy możliwości, by skorzystać z opłaconej polisy do końca terminu na jaki została zawarta. Dlatego warto wiedzieć w jakich przypadkach możemy starać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony z umowy OC.

Sprzedaż samochodu a zwrot składki OC

Na mocy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz.U.2019.0.2214. zwrot składki z OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia można uzyskać w ściśle określonych sytuacjach.

Jedną z nich jest sprzedaż pojazdu. Jednak warto pamiętać o tym, że osoby sprzedające są zobligowane do tego, by wraz z dokumentami przekazać nowemu właścicielowi pojazdu również aktualną polisę OC. A nabywca ma pełne prawo do tego, by wykorzystać ubezpieczenie OC zbywcy do końca okresu na jaki zostało zawarte. Dlatego tak ważne jest to, by już na etapie sprzedaży porozumieć się z kupującym odnośnie ubezpieczenia. I jeżeli nowy właściciel nie wyrazi chęci do tego, by zachować nasze ubezpieczenie powinien niezwłocznie złożyć wypowiedzenie umowy OC. Bowiem dopiero wówczas poprzedni właściciel będzie mógł uzyskać zwrot składki z polisy.

I uwaga! Pamiętajmy również o tym, że obowiązki zbywcy pojazdu to między innymi poinformowanie swojego aktualnego ubezpieczyciela o fakcie zbycia samochodu. Dzięki temu unikniemy także komplikacji związanych z ubezpieczeniem OC np. gdy nowy posiadacz pojazdu spowoduje szkodę.

Wyrejestrowanie pojazdu a zwrot składki z OC

Na mocy obowiązujących przepisów można także uzyskać zwrot składki OC w przypadku wyrejestrowania samochodu. Można tego dokonać w sytuacji:

  • Kasacji,
  • Kradzieży,
  • Trwałej utraty,
  • Wycofania z użytkowania.

Wyrejestrowanie pojazdu nie tylko stanowi postawę prawną ku temu, by odzyskać pieniądze z ubezpieczenia OC, ale też pozwala na uniknięcie kary za brak ważnej polisy OC np. gdy z powodów zdrowotnych lub usterek samochodu nie korzystamy już z pojazdu. Jak zatem uzyskać zwrot składki z OC po wyrejestrowaniu auta? Wystarczy złożyć do swojego ubezpieczyciela zaświadczenie z wydziału komunikacji wraz z prośbą o zwrot niewykorzystanej składki z polisy OC.

Złomowanie pojazdu a zwrot składki z OC

Wymieniana wcześniej ustawa pozwala także na uzyskanie zwrotu składki z OC także wtedy, gdy decydujemy się na złomowanie pojazdu. Wówczas wraz z wnioskiem o zwrot należy przekazać ubezpieczycielowi zaświadczenie o demontażu samochodu. Bez niego nie otrzymamy pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Odstąpienie od umowy a zwrot składki z OC

Nie każdy wie, że uzyskanie zwrotu składki z OC możliwe jest także w przypadku odstąpienia od umowy. Zatem kiedy możemy zrezygnować z polisy OC? Wtedy, gdy umowa ubezpieczenia była zawarta na odległość (mamy na to 30 dni) lub gdy polisa wznowiła się automatycznie. Oczywiście warunkiem odzyskania składki OC jest to, że wcześniej polisa została przez nas opłacona.

Zwrot składki z OC – jak obliczyć?

Ubezpieczyciele na mocy aktualnych przepisów są zobowiązani do tego, by zwrot składki naliczany był w oparciu o każdy niewykorzystany dzień ochrony. Zatem kwotę tę można obliczyć w następujący sposób – wystarczy podzielić składkę OC przez 365 lub 366 dni, a następnie pomnożyć przez liczbę dni niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Zwrot składki z OC – ile czasu na wypłatę?

Od momentu otrzymania odpowiedniego wniosku ubezpieczyciel ma 14 dni na wypłatę niewykorzystanej składki OC. Niezwykle istotne jest jednak to, by złożony wniosek zawierał niezbędne dokumenty oraz nasz numer rachunku bankowego. Bowiem znacznie przyspiesza to cały proces zwrotu składki z ubezpieczenia OC.

Pamiętajmy także o tym, że nawet, gdy z naszej polisy OC było wypłacone odszkodowanie mamy prawo do tego, by uzyskać zwrot składki. A w przypadku wątpliwości warto skonsultować się ze swoim agentem ubezpieczeniowym.

Źródło: AXA