Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Większość nas w tym okresie będzie podróżowała rodzinnie. Niewątpliwie przed takim wyjazdem warto zadbać o ubezpieczenie turystyczne dla dziecka. Jak znaleźć odpowiednią polisę i o co zadbać wybierając daną umowę? 

Ubezpieczenie turystyczne dla dziecka – dlaczego warto kupić? 

Okres wakacyjny sprzyja podróżowaniu. Niestety nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć każdego zagrożenia, jakie mogą spotkać nas lub nasze dziecko podczas wyjazdu. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, która będzie skutkowała szkodą. Dlatego przed podróżą warto zadbać o odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Na przykład ubezpieczenie turystyczne dla dziecka w podstawowym wariancie w LINK4 (ubezpieczenie kosztów leczenia i pomoc Assistance) zapewnia wsparcie m.in. w takim zakresie, jak pomoc medyczna na miejscu (np. wizyta lekarska, pobyt w szpitalu, leki i opatrunki, test na COVID-19) i transport medyczny do Polski. Podstawowy wariant ochrony obejmuje również np. pomoc w zakresie zorganizowania transportu medycznego, a także poszukiwanie i ratownictwo oraz opiekę i transport dzieci z powrotem do kraju. 

Co więcej, na skutek działania dziecka szkody może doznać osoba trzecia. A jak wiadomo, odpowiedzialność za małoletnie dziecko spoczywa na rodzicach, którzy są zobowiązani do naprawienia szkody przez nie wyrządzonej. Kwestia ta jest uregulowana m.in. poprzez art. 427 Kodeksu cywilnego. W takich sytuacjach także może być pomocne ubezpieczenie podróżne, które będzie rozszerzone o OC w życiu prywatnym. Wówczas polisa pokryje roszczenia osób trzecich, które doznały szkód osobowych lub rzeczowych w wyniku działania naszego dziecka. 

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne dla dziecka? 

Na rynku znajdziemy wiele ofert, które będą się między sobą różniły m.in. zakresem ochrony. Dlatego przy zakupie ubezpieczenia podróżnego dla dziecka nie kierujmy się jedynie ceną. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczenie na pewno obejmuje ochroną zdarzenia na terytorium kraju, do którego się wybieramy. Dokładną listę krajów znajdziesz w OWU. Od kierunku podróży zależy także to, jakiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, poza standardową (ubezpieczenie Kosztów leczenia i pomocy Assistance), potrzebujemy. Na przykład, jeśli planujemy podróż z dzieckiem po Polsce, nie potrzebujemy wysokiej sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W takim przypadku istotniejsze są świadczenia oferowane w ramach pomocy Assistance, takie jak np. zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji czy opieka i transport dziecka do miejsca zamieszkania jeśli jedyna osoba dorosła podróżująca z dzieckiem trafi do szpitala. Ubezpieczenie warto rozszerzyć też o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z wysoką sumą ubezpieczenia. Dzięki temu uzyskamy świadczenie w przypadku, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu. 

Natomiast wybierając się do kraju, w którym opieka medyczna jest bardzo droga, powinniśmy wybrać ubezpieczenie podróżne dziecka z sumą ubezpieczenia, która będzie odpowiadała naszym potrzebom. Wówczas zminimalizujemy ryzyko konieczności pokrycia kosztów leczenia (np. pobytu w szpitalu czy zabiegów medycznych) ze środków własnych. 

Pamiętajmy, że ubezpieczenia turystyczne obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenie i pomoc Assistance. Dodatkowo możemy rozszerzyć zakres swojej umowy o: 

  • ubezpieczenie NNW, 
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, 
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego, 
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego, 
  • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej możemy także zwiększyć m.in. o: 

Ubezpieczenie turystyczne dziecka a karta EKUZ 

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że teoretycznie, na terenie UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, a także terytoriów zamorskich: 

  • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska, 
  • portugalskich: Azory i Madera, 
  • hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie, 

turyści z Polski mają prawo do leczenia ramach karty EKUZ. Wyrobienie tego dokumentu nie trwa długo i jest bezpłatne. Miejmy jednak świadomość, że EKUZ ma pewne ograniczenia, które w praktyce mogą mieć ogromne znaczenie. Dokument ten przede wszystkim uprawnia do pomocy medycznej na takich samych zasadach, na jakich jest ona oferowana obywatelom danego kraju. To z kolei oznacza, że w zależności od regulacji obowiązujących w danym państwie, skorzystanie z pomocy medycznej może wiązać się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Na przykład, we Francji zapłacimy 30% honorarium lekarza, w Austrii pokryjemy koszt wezwania karetki, a Niemczech zapłacimy 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu. Karta EKUZ nie zapewnia świadczeń, jakie obejmuje ubezpieczenie w zakresie: pomocy assistance czy dodatkowo wykupione ubezpieczenie NNW, ubezpieczenia bagażu czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Dokument ten nie pokryje również kosztów akcji poszukiwawczej i ratowniczej, kosztów transportu medycznego do kraju, ani opieki w prywatnych placówkach medycznych. 

Źródło: LINK4