Ponad 4,5 miliona uczniów już wkrótce pójdzie do szkół. Jak wiadomo wrzesień to nie tylko czas zakupu materiałów edukacyjnych i przyborów, ale też i ubezpieczenia szkolnego NNW. Właśnie z myślą o najmłodszych LINK4 przygotowało specjalną ofertę, która dostępna jest w ramach produktu LINK4 Mama i Tata. 

Pomoc psychologiczna w ramach ubezpieczenia 

Dane Ministerstwa Edukacji i Nauki pokazują, że w roku szkolnym 2021/22 w szkołach i placówkach oświatowych doszło do ponad 23 tysięcy wypadków – było to ponad 120 zdarzeń dziennie. Najczęściej dochodziło do takich urazów, jak złamania, stłuczenia i zwichnięcia. Jednak młodzi ludzie coraz częściej borykają się również z problemami zdrowotnymi natury psychicznej. Niestety tylko w ciągu ostatnich 5 latach podwoiła się liczba młodych pacjentów, u których zdiagnozowano depresję. 

– W dzisiejszych czasach musimy zadbać nie tylko o kondycję fizyczną, ale też psychiczną uczniów. W LINK4 Mama i Tata wprowadziliśmy pomoc psychologiczną, w ramach której dziecko może skorzystać z 10 telekonsultacji z psychologiem. To część Assistance Zdrowie – mówi Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu w LINK4. 

Unikatowy pakiet ubezpieczeń dla dziecka 

Dostępne w ofercie LINK4 ubezpieczenie szkolne NNW zapewnia m.in. świadczenie za wiele uszczerbków na zdrowiu i urazów, w tym za złamania, zwichnięcia, skręcenia, utraty zębów stałych, porażenia, oparzenia czy odmrożenia, a także za pobyt w szpitalu czy wstrząśnienie mózgu. Ubezpieczenie to dodatkowo obejmuje pokrycie kosztów leków w przypadku wystąpienia choroby spowodowanej ugryzieniem lub ukąszeniem przez owada lub kleszcza, zakupu lub naprawy okularów czy aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, leczenie uszkodzonych w wyniku wypadku zębów czy rehabilitację po pobycie dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W ramach szkolnego NNW ubezpieczyciel wypłaci również świadczenie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany uprawianiem sportu (oprócz zawodowego uprawiania sportu i uprawiania sportu wysokiego ryzyka). 

– W LINK4 opracowaliśmy unikatowy pakiet ubezpieczeń dla dziecka, w ramach którego rodzic sam decyduje, co wybrać. Można go skonstruować dowolnie, łącząc dostępne w ofercie produkty, czyli NNW, Assistance Szybka Pomoc oraz Assistance Zdrowie. Istnieje również możliwość wybrania tylko jednego produktu – podkreśla Agata Ambroziak-Rogulska. 

Ubezpieczenie szkolne NNW od LINK4 

W ramach aktualnej oferty rodzice i opiekunowie mają do wyboru: 

  • NNW z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł, które obejmuje ochroną wiele uszczerbków na zdrowiu i urazów, a także wstrząśnienia mózgu, zachorowanie na inwazyjną chorobę pneumokokową czy też sepsę. 
  • Assistance Zdrowie, które z w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zapewnia konsultacje telefoniczne z pediatrą, a także obejmuje organizację i pokrycie kosztów dwóch wizyt u pediatry, 10 telekonsultacji z psychologiem oraz 15% zniżki na wskazane badania laboratoryjne. 
  • Pakiet Assistance Szybka Pomoc, w ramach którego ubezpieczyciel umożliwia zakup i dostawę leków czy sprzętu rehabilitacyjny do określonej kwoty, prywatne lekcje w przypadku nieobecności w szkole w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania czy organizację i pokrycie kosztów łóżka szpitalnego dla opiekuna dziecka, które w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku trafi do szpitala. 

Warto dodać, że na stronie internetowej LINK4 dostępny jest kalkulator, który pokazuje poszczególne warianty ubezpieczenia i na bieżąco wylicza koszt całkowity polisy. Ubezpieczyciel zachęca także do kontaktu ze swoimi konsultantami, a także agentami ubezpieczeniowymi LINK4. Szczegółowe informacje o produkcie można również znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które dostępne są na stronie towarzystwa. 

Źródło: LINK4