Wprowadzone do sprzedaży w 2014 roku ubezpieczenie „Warta dla Ciebie i Rodziny” zostało rozszerzone o nowe grupy odbiorców. Zawarcie umowy ubezpieczenia nie wymaga przeprowadzania żadnych badań lekarskich, a umowa może zostać podpisana już podczas jednego spotkania z agentem. Cena ubezpieczenia jest natomiast stała dla danego wariantu ochrony i niezależna od wieku ubezpieczającego się.

 
Dla kogo nowa propozycja ubezpieczenia? 
 
Sylwester Janiak, dyrektor zarządzający Departamentem Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Warcie wyjaśnia przyczyny rozszerzenia grupy odbiorców: „Polacy są coraz mocniej zainteresowani elastycznymi produktami, których zakres mogą dopasować do potrzeb swoich i swoich bliskich. Spełniającym te kryteria jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny, które zapewnia bezpieczeństwo finansowe w momencie między innymi wypadku, utraty zdrowia i konieczności leczenia. Dotychczas było ono dostępne w trzech wersjach skierowanych do singli, rodzin z dziećmi i osób poszukujących wysokich sum ubezpieczenia. Zainteresowanie klientów produktem oraz rekomendacje agentów zachęciły nad do rozszerzenia ubezpieczenia i dopasowania jego zakresu także do potrzeb rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, par żyjących także w związkach nieformalnych oraz osób w wieku powyżej 55 roku życia. Zainteresowani produktem ochronnym znajdą w nowej odsłonie naszego ubezpieczenia dedykowany zakres odpowiadający wskazywanym oczekiwaniom”.
 
Co zapewnia ochrona ubezpieczeniowa? 
 
Po rozszerzeniu ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny zapewnia rodzicom samodzielnie wychowującym dzieci m.in. zabezpieczenie finansowe na wypadek ograniczonej aktywności zawodowej, wsparcie w przypadku problemów ze zdrowiem dziecka czy infolinię medyczną oraz usługę baby assistance. Z kolei osoby po 55. roku życia mogą liczyć na wypłatę środków w momencie urodzenia się wnuczków oraz pomoc finansową w razie choroby lub wypadku. Dodatkowo polisa zapewnia także m.in. wizytę u lekarza specjalisty, dofinansowanie aparatu słuchowego, pomoc w sprzątaniu grobów bliskich i opiekę nad zwierzętami podczas choroby, a także udostępnienie aparatu EKG w przypadku umowy teleopieki kardiologicznej. Natomiast pary będące w związkach nieformalnych mają zapewnione zabezpieczenie finansowe dla partnera, pomoc assistance, w tym transport i naprawę roweru.
 
Źródło: www.warta.pl