słoik ogórków

Czy za wypadek podczas prac domowych można domagać się odszkodowania z KRUS? Poznajcie sprawę pewnej rolniczki, która podczas przenoszenia słoików z ogórkami upadła na schodach i wystąpiła o odszkodowanie za ten wypadek.
 

Ogórkowy wypadek

 
Podczas codziennych prac i zajęć w domu zawsze może dojść do niespodziewanego wypadku. Przekonała się o tym pewna rolniczka, która 26 lipca 2016 roku na terenie swojego gospodarstwa uległa dość nietypowemu wypadkowi. Otóż podczas przenoszenia słoików z ogórkami do zakiszenia upadła na schodach.
 

Odszkodowanie z KRUS

 
Poszkodowana wystąpiła do KRUS o odszkodowanie. Kasa odmówiła wypłaty środków powołując się na art.11 ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym przepisem za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, które mają związek z wykonywaniem działalności rolniczej lub pozostając w związku z wykonywaniem tych czynności na terenie gospodarstwa rolnego, które prowadzi lub tam pracuje. Dotyczy to także wypadków na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym.
 
Kasa uznała, że przetwarzanie płodów rolnych, w tym przypadku ogórków na użytek własny nie można zaliczyć do działalności rolniczej.
 

Sąd rejonowy przyznał rację

 
Okazało się, że sąd rejonowy, do którego trafiło odwołanie uznał, że przygotowanie do przechowywania płodów rolnych, które są przeznaczone dla potrzeb gospodarstwa domowego mieści się w stosownej definicji i uznał, że odszkodowanie się należy.
 
Sąd okręgowy był jednak innego zdania. Sędziowie uznali, że przetwarzanie produktów warzywnych (np. ogórków) nie mieści się w definicji działalności rolniczej, która znajduje się w art. 6 ust.3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 
Ubezpieczona złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, która została odrzucona. Sąd uznał, że ubezpieczenie rolnicze obejmuje tylko wypadki związane z działalnością rolniczą i nie obejmuje nieszczęśliwych wypadków przy codziennych przygotowaniach posiłków, przetwarzaniu sezonowym warzyw i owoców oraz wypadków i kontuzji podczas przyjęć weselnych i bójek sąsiedzkich.
 
Sygnatura akt. I UK436/17
 
Źródło: Rzeczpospolita, www.rp.pl