hydraulik

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Mondial Assistance w ubiegłym roku największy wzrost wartości usług pomocowych nastąpił w obszarze: assistance domowy. Ponad połowa – 57% ankietowanych osób wskazało, że assistance domowe ma dla nich największą wartość.
Mondial Assistance: „W ubiegłym roku aż 18% nieprzychylnych zdarzeń losowych dotyczyła awarii w domu. To wzrost aż o 4 p.p. w porównaniu do 2017 roku”.

 

Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Mondial Assistance: „Nasze statystyki dobrze oddają potencjał usług assistance. W ciągu ostatnich 5 lat o 54% wzrosła ilość osób, które skorzystały z tego typu usług. Pokazuje to, że wykorzystywanie assistance domowego rośnie w bardzo szybkim tempie. Trend wzrostowy jest tutaj bardzo wyraźny. W 2018 roku aż 18% nieprzychylnych zdarzeń losowych dotyczyła awarii w domu. To wzrost aż o 4 p.p. w porównaniu do 2017 roku”.

 

Ubezpieczeni chętnie korzystają z usług fachowców

 

W przypadku awarii w domu 27% respondentów skorzystało z usług fachowca, którego ma w zakresie ubezpieczenia, 21% z tego, z którego usług zawsze korzysta, a 12% z samodzielnie znalezionego w internecie. „Na uwagę zasługuje fakt, że osoby, które posiadają usługi pomocowe w ramach produktów bankowych i ubezpieczeniowych korzystają z nich bardzo chętnie. W 2018 roku posiadacze assistance w ramach produktów bankowych skorzystali z nich 2,7 razy, a w ramach produktów ubezpieczeniowych 2,4 razy. Badania rynkowe pokazują, że klienci, którzy skorzystali z usług assistance, bardzo je sobie cenią i są z powodu tych usług usatysfakcjonowani. Zapewnienie klientom, nie tylko banków, dodatkowych usług assistance bezpośrednio wypływa na wizerunek firmy i buduje lojalność klientów” – podkreśla ekspert Mondial Assistance.

 

Assistance domowy – zakres oferowanych usług jest systematycznie powiększany

 

Największym powodzeniem wśród osób posiadających assistance domowe cieszą się usługi specjalistów naprawiających sprzęt gospodarstwa domowego, radiowo-telewizyjny i komputerowy. Naprawa taka może odbyć się na miejscu lub w serwisie. „W 2018 roku najwięcej osób dzwoniących do naszego Centrum Operacyjnego potrzebowało pomocy przy naprawie urządzenia RTV/AGD lub PC (55%), pomocy hydraulika (35%), elektryka (6%) oraz dekarza lub szklarza (po 2%). Pamiętajmy jednak, że zakres oferowanych usług assistance domowego jest systematycznie powiększany. Pakiety assistance domowego będą ewoluowały tak jak rynek mieszkaniowy. Tworzone są w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, którzy w momencie awarii lub nieszczęśliwego wypadku w domu oczekują wsparcia, takiego jak pokrycie kosztów oraz umówienie interwencji różnych specjalistów w trybie assistance, czyli 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Home assistance wkrótce stanie się kompleksową usługą i pozwoli osobie, która posiada ubezpieczenie mieszkania nie tylko naprawić sprzęt, ale też zrobić po awarii np. duży remont”– dodaje Piotr Ruszowski.

 

Źródło: mondial-assistance.pl