Branża assistance działa w wielu obszarach, oferując nam pomoc w przypadku zepsucia się auta, awarii w domu, problemów w podróży czy też podczas wypadków i zachorowań. Ta ostatnia sfera jest szczególnie wymagająca, ponieważ dotyczy ludzkiego życia. Z tego powodu Europ Assistance Polska stara się, aby oferowana pomoc medyczna była zawsze w duchu CARE. Co to znaczy? 

Wyjątkowa obsługa przede wszystkim 

Wartość „CARE” jest głęboko zakorzeniona w kulturze i w „DNA” firmy Europ Assistance. Nie każdy wie, że litery te symbolizują istotne postawy: 

  • C – Caring, 
  • A – Availability, 
  • R – Reliability, 
  • E – Easy to work with. 

Jak to się przekłada na doświadczenia klientów? ? 

Postawa CARE reprezentuje wyjątkową obsługę, jaką zapewniamy naszym Klientom oraz cechy, którymi wszyscy pracownicy naszej firmy powinni odznaczać się w codziennej pracy: troskliwość, dostępność, niezawodność, łatwość we współpracy. Symbolizuje również naszą wspólną misję, jaką jest ułatwianie codziennego życia naszym Klientom oraz zapewnienie im wygody i bezpieczeństwa w trudnych i stresujących sytuacjach. Odzwierciedla także naszą odpowiedzialną postawę oraz zaangażowanie w działania na rzecz środowiska i społeczeństwa – wyjaśnia Iwona Jurkowska, Manager ds. Komunikacji i Marketingu w Europ Assistance Polska. 

Ubezpieczyciel podkreśla, że stara się rozpatrywać sprawy w sposób indywidualny, tak by dobrać najlepszą formę pomocy. A szczególnie wymagającymi zdarzeniami są te z obszaru medycznego, ponieważ w ich przypadku trzeba zazwyczaj działać szybko i z rozwagą. Dlatego Europ Assistance Polska dokłada wszelkich starań, by stanąć na wysokości zadania. 

Lekarze do zadań specjalnych 

Firma Europ Assistance Polska kierując się wspomnianymi wartościami podjęła kroki, by jeszcze lepiej zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Dział medyczny powiększył się o Dyrektora Medycznego, Zespół Lekarzy różnych specjalizacji oraz ratowników medycznych, którzy doskonale wiedzą jak zadbać o komfort poszkodowanych klientów. W przypadku konieczności repatriacji pacjenta do Polski np. drogą lotniczą, wyposażony w profesjonalny sprzęt medyczny lekarz udaje się do kraju, w którym przebywa klient. W specjalnym plecaku znajdują się wszelkie leki i utensylia niezbędne do doraźnej pomocy i opieki nad pacjentem. Po przylocie lekarz udaje się do szpitala, w którym przebywa poszkodowany i ustala z lekarzem prowadzącym plan lotu oraz sam bada pacjenta. Po dopełnieniu wszelkich formalności, klient w asyście medyka przewożony jest na lotnisko, skąd wspólnie rozpoczynają podróż do domu. Istotne jest to, że podczas lotu lekarz dba o komfort pacjenta i monitoruje jego stan zdrowia. Po powrocie do kraju ostatnim zadaniem specjalisty jest dowiezienie klienta do wyznaczonego przez niego szpitala. Transport organizowany jest przy pomocy specjalnej karetki. 

Specjalny ambulans na wyłączność 

Co więcej, ubezpieczyciel ma do swojej wyłącznej dyspozycji specjalny ambulans. Dzięki temu osoba poszkodowana, która przyleciała do ojczyzny, jest w sprawny i bezpieczny sposób transportowana do szpitala w celu dalszej rekonwalescencji. Jeżeli jest taka możliwość i konieczność, ambulans EAP czeka na klienta już na płycie lotniska. W asyście lekarza pacjent przewożony jest do wybranego przez siebie szpitala. Medyk  jest odpowiedzialny za klienta, dopóki ten nie zostanie przekazany lekarzowi w szpitalu w Polsce. Dzięki temu pacjent pozostaje pod opieką  od samego początku procesu repatriacji aż do jego końca. Ze względu na ograniczenia kilometrażowe, ambulans jeździ tylko po Europie. Najczęstsze kierunki to Niemcy, Włochy, Francja i Austria. 

Jak możemy przeczytać w pierwszym kwartale 2024 r. liczba repatriacji, jaka miała miejsce w Europ Assistance Polska, wynosiła kolejno: 

  • Styczeń: 72, 
  • Luty: 39 (w tym 16 wyjazdów karetki po Klienta), 
  • Marzec: 66 (w tym 33 wyjazdy karetki). 

Warto podkreślić, że pomimo że ambulans kursuje tylko po Europie, to  repatriacje organizowane są niemal na całym świecie. 

Źródło: Europ Assistance Polska