Warta zaktualizowała swój produkt Warta Ochrona. Oferowane przez ubezpieczyciela ubezpieczenie na życie w nowej odsłonie to polisa nawet do 100 lat, ochrona na wypadek niezdolności do pracy, pakiety dla dziecka oraz pakiet sport. 

Warta Ochrona – indywidualne ubezpieczenie na życie 

Indywidualne ubezpieczenie na życie Warta Ochrona to produkt dedykowany dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu siebie oraz najbliższych na wypadek negatywnych sytuacji losowych, w tym problemów ze zdrowiem, wypadku czy śmierci. Ubezpieczenie skonstruowane jest w elastyczny sposób, a szeroka lista umów dodatkowych sprawia, że klienci mogą dopasować ochronę do swoich indywidualnych potrzeb. Ubezpieczyciel obserwując dynamiczne zmiany demograficzne i społeczne wprowadził w produkcie szereg zmian, które mają odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. 

– Dotychczasowa wersja ubezpieczenia Warta Ochrona cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród agentów i klientów. Widzimy jednak zachodzące zmiany w oczekiwaniach klientów, dlatego postanowiliśmy wprowadzić szereg modyfikacji. Odświeżona wersja ubezpieczenia Warta Ochrona to świetny produkt, który idzie z duchem czasu. W nowoczesny sposób ujmuje potrzeby klientów i wyzwania teraźniejszości. Uwzględniamy w nim trendy demograficzne, troskę naszych klientów o zdrowie czy ryzyka związane z niezdolnością do pracy z powodów zdrowotnych – mówi Marek Twardowski, dyrektor zarządzający w TUnŻ Warta odpowiedzialny za Departament Rozwoju Produktów. 

Nowości w ubezpieczeniu na życie Warta Ochrona 

Warta podkreśla, że to właśnie wyzwania demograficzne, większe skupienie na kwestiach zdrowotnych oraz obawy dotyczące niezdolności do pracy były brane pod uwagę w trakcie prac nad nową odsłoną produktu. 

Jak możemy przeczytać, nowa wersja produktu Warta Ochrona uwzględnia między innymi: 

 • długoterminowe zabezpieczenie życia – nawet do 100 lat! Dodatkowo po ukończeniu 85. roku życia klient nie ma obowiązku opłacania składki; 
 • szerszy zakres ubezpieczenia zdrowia:  
  – nawet 600 tys. zł w razie poważnego zachorowania, z możliwością dopasowania zakresu do indywidualnego stanu zdrowia osoby ubezpieczonej; 
  – lista chorób objętych ochroną została niemalże podwojona (do 45);  
  – nawet 500 tys. zł na leczenie nowotworu;  
 • nowe umowy dodatkowe dla osób aktywnych zawodowo, na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; 
 • specjalny pakiet dla osób wyczynowo uprawiających sport obejmujący ponad 40 dyscyplin, np. biegi długodystansowe, piłka nożna, triathlon czy tenis; 
 • atrakcyjne pakiety z ochroną dla dzieci (czas trwania ochrony wydłużony do 25. roku życia); 
 • opcja pod kredyt z malejącą sumą ubezpieczenia. 

Pełne wsparcie ubezpieczyciela 

Ubezpieczyciel zaznacza, że wprowadzone zmiany sprawiają, że nowa wersja produktu zapewnia klientom pełniejszy zakres wsparcia ubezpieczeniowego. 

– Starzenie się społeczeństw i wyższa aktywność zawodowa Polaków należą do najbardziej widocznych i najważniejszych trendów demograficznych. Jesteśmy także coraz bardziej narażeni na choroby cywilizacyjne, które nie tylko wymagają kosztownego leczenia, ale mogą również uniemożliwić pracę i pozbawić nas źródła utrzymania. Jednocześnie wzrasta popularność i intensywność aktywności fizycznej, co zapewne przełoży się na wzrost liczby kontuzji czy wypadków w trakcie uprawiania sportu. W nowej wersji Warta Ochrona uwzględniliśmy te trendy, oferując klientom pełniejszy zakres wsparcia ubezpieczeniowego – dodaje Marek Twardowski. 

Ubezpieczenie w nowej odsłonie jest dostępne u agentów – w placówce i sprzedaży zdalnej – od 30 października. 

Źródło: WARTA