Dowód rejestracyjny wydawany jest właścicielowi pojazdu wraz z nowymi tablicami rejestracyjnymi oraz naklejką legalizacyjną. Każdy z nas wie, że jest to bardzo ważny dokument, który zawiera informacje odnośnie numeru identyfikacyjnego auta, modelu i marki pojazdu, pojemności silnika, liczby miejsc czy danych właściciela i współwłaściciela. Umieszcza się w nim także wpisy dotyczące badań technicznych. Dlatego nie bez powodu zgubiony dowód rejestracyjny musi zostać wyrobiony na nowo.

Zgubiony dowód rejestracyjny – co robić?

Co zrobić, jeśli zauważyliśmy, że zgubiliśmy dowód rejestracyjny? Na samy początku musimy skierować swoje kroki do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym (właściwym dla miejsca rejestracji pojazdu, a nie zamieszkania). To tam złożymy oświadczenie informujące o utracie dokumentu. Urzędnik da dam również do podpisania klauzulę o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Dopiero po złożeniu tych podpisów będziemy mogli złożyć wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Pamiętajmy o tym, że wszystkie potrzebne formularze uzyskamy w wydziale komunikacji. A do nich będziemy musieli dołączyć: dokument tożsamości, kartę pojazdu, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC, kartę pojazdu i informacje o przebytych badaniach technicznych.

Czas oczekiwania na decyzję z urzędu odnośnie wydania nowego dokumentu wynosi maksymalnie 30 dni. Nie każdy jednak wie, że w tym czasie możemy użytkować swoje auto. Jedynie wybierając się za granicę musimy poprosić o wydanie pozwolenia czasowego.

Ile wynosi koszt wyrobienia zgubionego dowodu rejestracyjnego? Opłata w urzędzie wynosi 54,50 zł. A w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia czasowego, będziemy musieli zapłacić dodatkowo 73,50 zł.  Opłaty te mogą być zrealizowane na miejscu w kasie lub przelewem bankowym. W tym ostatnim przypadku będziemy musieli pamiętać o dostarczeniu potwierdzenia zapłaty.

Zgubiony dowód rejestracyjny a sprzedaż auta

Jak wiadomo każdy z nas ma prawo sprzedać samochód w każdym stanie i z dowolnym kompletem dokumentów. Jednak nowy właściciel musi zdawać sobie sprawę, że bez dowodu rejestracyjnego może mieć trudności z przerejestrowaniem pojazdu w wydziale komunikacji.

Dlatego, by uniknąć problemów, zbywca pojazdu w swoim urzędzie, powinien złożyć oświadczenie o zgubieniu dokumentów, a następnie poprosić o wydanie zaświadczenia. W kolejnym kroku musi zgłosić sprzedaż i podać dane nowego właściciela. Wówczas nabywca samochodu będzie mógł go bez problemu zarejestrować auto i otrzymać nowy dowód rejestracyjny.

Brak dowodu rejestracyjnego – konsekwencje

Kilka lat temu za brak dowodu rejestracyjnego groził nam mandat, jednak na mocy aktualnych przepisów kierowca nie ma już obowiązku wożenia ze sobą tego dokumentu. Zmiany te zostały wprowadzone dzięki uruchomieniu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), do której dostęp mają policjanci w całej Polsce.

Jednak z uwagi na to, że CEPiK działa tylko na terytorium Polski dowód rejestracyjny będzie nam potrzebny podczas zagranicznych wyjazdów. Jego brak może się wówczas wiązać z pewnymi konsekwencjami np. wysokim mandatem. Pamiętajmy też o tym, że bez dowodu rejestracyjnego nie wykonamy badań technicznych pojazdu.

Źródło: UNIQA