Chyba nic tak bardzo nie zaskakuje jak wezwanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które dotyczy kary za brak OC. Szczególnie, jeśli nie byliśmy świadomi tego, że jeździmy bez polisy lub gdy przerwa nie wynikała z naszego rozmyślnego działania. Co zatem zrobić z w przypadku otrzymania pisma z UFG? Jak wygląda tryb postępowania? Podpowiadamy.

Jak wygląda wezwanie do uiszczenia kary za brak OC?

Pismo, w którym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zawiadamia nas o tym, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli nie zidentyfikowano w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przypisanej do konkretnego auta zawiera między innymi informacje na temat okresu w jakim samochód nie posiadał polisy OC, wysokości nałożonej kary oraz tego, co należy zrobić w przypadku, gdy wynik kontroli nie jest adekwatny do stanu faktycznego.

Chodzi tu o sytuacje, w której spełniliśmy ten ustawowy obowiązek lub nie dotyczył on naszej osoby tj.:

  • w podanym okresie ubezpieczenia posiadaliśmy zawartą polisę OC,
  • nabyliśmy pojazd, a wskazany okres braku ubezpieczenia OC jest wcześniejszy niż data zakupu,
  • pojazd został sprzedany, a przerwa w ubezpieczeniu powstała później niż data jego zbycia,
  • pojazd jest pojazdem historycznym.

Jeśli podane wyżej przesłanki odnoszą się do naszej sytuacji to w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma, musimy przesłać do UFG stosowne dokumenty (np. kopia polisy, dowodu rejestracyjnego, umowy kupna- sprzedaży itp.).

Przesłane pismo mówi też o tym, że przepisy obowiązującego prawa nakładają na właścicieli pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC w ściśle określonym terminie i kontynuowania jej do dnia: zbycia, trwałej utraty lub wyrejestrowania pojazdu ( z wyjątkiem posiadaczy pojazdów historycznych). I w przypadku niespełnienia tego obowiązku, UFG jest uprawnione do nałożenia i dochodzenia opłaty karnej.

Kara za brak OC – co robić?

Kara za brak OC może być bardzo odczuwalna dla domowego budżetu, zwłaszcza jeśli przerwa w ubezpieczeniu była dłuższa niż 14 dni. Czasami też czujemy się trochę niesprawiedliwie potraktowani, szczególnie jeśli np. przez 40 lat jeździliśmy bezszkodowo i zawsze spełnialiśmy ten ustawowy obowiązek. Jednak pamiętajmy o tym, że sama opłata karna może być niczym w porównaniu do finansowych konsekwencji związanych ze spowodowaniem wypadku bez ważnego ubezpieczenia OC. Warto o tym pomyśleć w tym kontekście. I choć chcielibyśmy, żeby nasz dotychczasowy przebieg ubezpieczenia przemawiał na naszą korzyść nie możemy liczyć na łagodne traktowanie. Kara musi być odczuwalna.

Co zatem zrobić, gdy faktycznie zapomnieliśmy o ubezpieczeniu OC i kara jest zasadna? Jeśli nie podejmiemy żadnych działań nałożona opłata jest wymagalna następnego dnia po upływie 30 dni od momentu otrzymania pisma z UFG. Możemy też skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. W podanym wezwaniu obok wcześniej wspomnianych informacji umieszczony jest także numer sprawy i hasło dostępu do portalu UFG. Ta forma przesłania dokumentów jest bardzo wygodna i szybka. Napisać do UFG możemy w poniższych sprawach:

Wniosek o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie kary za brak OC

Z uwagi na swoją wyjątkowo trudną sytuację materialną, majątkową lub życiową możemy złożyć wniosek o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie kary za brak OC. Na stronie UFG dostępny jest gotowy wzór pisma, ale dużo wygodniejszą formą kontaktu jest przesłanie wszelkich dokumentów po zalogowaniu się do swojego konta w portalu UFG. Pamiętajmy jednak o tym, że liczba załączników, które możemy dołączyć jest ograniczona (do 5 plików), dlatego warto wcześniej wszelkie dokumenty odpowiednio pogrupować. A i miejsce na opis przesłanek mówiących o naszej wyjątkowo trudnej sytuacji jest naprawdę bardzo krótkie.

Praktyka pokazuje, że wybierając elektroniczną formę kontaktu na odpowiedź możemy liczyć już następnego dnia roboczego (umieszona będzie ona na naszym koncie, powiadomienie otrzymamy też na podany wcześniej adres e-mail). I jeśli UFG stwierdzi, że przesłana dokumentacja potwierdza naszą wyjątkowo trudną sytuację karę za brak OC może umorzyć (całkowicie lub w części) albo udzieli nam ulgi polegającej na odroczeniu płatności lub podzieleniu jej na raty.

Źródło: UFG