Firma Aegon zaprezentowała właśnie nowy produkt- ubezpieczenie Aegon Bezpieczna Spłata. Polisa będzie zabezpieczać spłatę kredytu hipotecznego lub innych długoterminowych zobowiązań finansowych. Jednocześnie zapewniona będzie niezmienność składki oraz zwrot jej części na koniec umowy.
 
Adam Getruda, kierownik Działu Rozwoju Produktów w Aegon TUnŻ powiedział:
 
„W przypadku większych zobowiązań śmierć kredytobiorcy może dla jego rodziny lub partnerów biznesowych oznaczać poważne kłopoty ze spłatą pozostałego zobowiązania, a w konsekwencji nawet utratę objętego kredytem domu lub mieszkania. Aegon Bezpieczna Spłata to ubezpieczenie, którego celem jest zabezpieczenie bliskich klienta przed spłatą jego zobowiązań w sytuacji, gdyby go nagle zabrakło. Dodatkowo, ważną cechą naszego nowego ubezpieczenia jest całkowity lub częściowy zwrot kosztów na koniec umowy, co może stanowić istotną zaletę dla klientów traktujących ubezpieczenie jako konieczny dodatkowy wydatek”.
 
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Aegon Bezpieczna Spłata, suma ubezpieczenia maleje, dopasowując się do systematycznie zmieniającego się zadłużenia. Dzięki temu wypłacane składki budują kapitał do zwrotu kosztów ubezpieczenia na koniec umowy.
 
Jeżeli w trakcie trwania ubezpieczenia nie dojdzie do jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia, klient otrzyma zwrot składki. Będzie to np. zwrot 75% na okres 20 lat, 55% na okres 15 lat, a nawet całość wpłaconych składek w umowach na 25 lat.
 
W razie wcześniejszej rezygnacji z umowy możliwy jest również zwrot składki. W tej sytuacji zwrot będzie zależał od momentu rezygnacji oraz okresu na jaki została zawarta umowa.
 
Suma ubezpieczenia w Aegon Bezpieczna Spłata będzie wynosić od 100 do 500 tysięcy złotych. Składka będzie zaczynać się od 101 złotych miesięcznie. Natomiast okres ubezpieczenia zależeć będzie od wieku osoby ubezpieczonej i może wynosić maksymalnie 25 lat.
 
Źródło: www.gu.com.pl, Aegon