logo generali

Samoobsługa w likwidacji prostych szkód majątkowych z ubezpieczeń mieszkań i domów to nowe rozwiązanie wdrożone przez Generali. Od teraz oczywiste szkody majątkowe są likwidowane 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, nawet w weekendy i  święta – a cały proces może zajmować tylko kilkanaście minut. 

Skrócenie czasu likwidacji szkody 

Wdrożenie AUTOWYPŁATY – nowej funkcjonalności systemów do likwidacji szkód oraz integracji ze specjalną aplikacją (AWALS), która służy do samodzielnej kalkulacji odszkodowań przez klientów sprawiło, że proces likwidacji szkód w Generali został znacznie skrócony. 

Ubezpieczyciel podkreśla, że wprowadzone rozwiązania są proste i intuicyjne. Jak zatem wygląda proces zgłoszenia szkody? Wystarczy, by klient wypełnił na stronie Generali wniosek zgłoszenia szkody, a integracja z systemami ubezpieczyciela sprawia, że jest ona automatycznie rejestrowana. W kolejnym kroku klient otrzymuje na telefon potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem szkody. 

Automatyczna wypłata odszkodowania 

Generali zaznacza, że w przypadku prostych szkód majątkowych, takich jak zalanie, przepięcia, kradzież, czy uszkodzenia przez wiatr, do klienta wysyłany jest link do programu AWALS. To tam można wpisać szczegóły dotyczące zgłaszanego zdarzenia, załączyć zdjęcia uszkodzeń i wymaganych dokumentów. Na podstawie tych informacji program AWALS automatycznie wylicza kwotę odszkodowania i przekazuje do zweryfikowania przez system szkodowy. Na tym etapie następuje także weryfikacja zakresu ochrony ubezpieczeniowej, informacji podanych przez klienta, sprawdzenie reguł biznesowych dla wybranego typu szkód i produktów. Co istotne, jeśli ta weryfikacja przebiegnie prawidłowo a algorytm potwierdzi, że może nastąpić automatyczna wypłata, generuje wydruk decyzji i wysyła ją do klienta oraz kieruje środki do wypłaty. 

Dzięki temu wdrożeniu cały proces zajmuje kilkanaście – kilkadziesiąt minut. Klient potrzebuje kilkunastu minut na wypełnienie formularza zgłoszenia szkody, a następnie wpisanie danych do programu AWALS. Kolejnych kilku minut potrzebuje system na weryfikację, zlecenie przelewu, wysłanie decyzji i zamknięcie szkody. Aktualny rekord to 3 minuty od wypełnienia danych przez klienta do zamknięcia sprawy – wyjaśnia Jakub Jacewicz członek Zarządu Generali Polska 

Co ważne, klient nie musi od razu podawać szczegółów szkody w AWALS. Może to zrobić, wówczas, gdy ma to czas, np. następnego dnia, bowiem wysłany link pozostanie aktywny w ciągu 48h. 

Jest to kierunek, w którym chcemy podążać i standard, który chcemy wdrażać. Zależy nam, aby w oczywistych sytuacjach klient otrzymał odszkodowanie nawet w kilka minut. To m. in. oznacza dla nas bycie partnerem dla klienta. Jednocześnie automatyzacja powtarzalnych czynności pozwala, by pracownicy likwidacji szkód zajmowali się bardziej złożonymi sprawami – dodaje Jakub Jacewicz. 

Upraszczanie i przyspieszanie procesu likwidacji szkód 

A co w sytuacji, gdy klient po otrzymaniu wyceny nie zaakceptuje kwoty odszkodowania? Zgodnie z zapewnieniami ubezpieczyciela wówczas sprawa wraca na tzw. standardową ścieżkę. Oznacza to, że przejmie ją likwidator, który – jeżeli sprawa tego wymaga – zleca dodatkowe czynności w sprawie lub wyjaśnia klientowi wszelkie szczegóły i wątpliwości. Proces ten to kolejny etap większego projektu: Claim On Web. Jego celem jest upraszczanie i przyspieszanie procesu likwidacji szkody. Co istotne, rozwiązanie to zostanie wdrożone również w przypadku NNW i ubezpieczeń na życie. 

Źródło: Generali Polska