słoik z pieniędzmi

AXA Partners we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii opracowała raport dotyczący sytuacji kredytowej Polaków. Jak wynika z badania, ponad połowa Polaków (55,4 proc.) deklaruje gotowość do ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.

 

Pomimo wzrostu płac – rosną problemy ze spłatą zadłużenia

 

Pod koniec ubiegłego roku 2,78 mln Polaków nie radziło sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. Łączna wartość ich zaległych długów wyniosła 74 miliardy złotych, o 6,8 % więcej niż rok wcześniej. Sytuacja jest niecodzienna, ponieważ kłopoty finansowe Polaków rosną wraz z koniunkturą gospodarczą i wzrostem płac.

 

Co drugi Polak deklaruje, że posiada kredyt

 

Jak wynika z raportu przygotowanego przez AXA Partners – co drugi Polak posada kredyt. Posiadanie jakiekolwiek kredytu deklaruje 45 porc. badanych. Z ankiet wynika, że szukając dodatkowych środków najchętniej sięgamy po kredyt gotówkowy (32,5% wskazań) oraz kartę kredytowa (19,9%). Blisko 13% badanych deklaruje posiadanie kredytu odnawialnego (w rachunku bankowym), a co dziesiąty badany przyznaje się do posiadania kredytu hipotecznego.

 

AXA: Równolegle do wzrostu zadłużenia rośnie gotowość do ubezpieczenia nowych zobowiązań finansowych

 

Według ankiety przeprowadzonej przez ekspertów z AXA wynika, że wraz ze wzrostem zadłużenia, rośnie gotowość do  ubezpieczenia nowych zobowiązań finansowych. Co drugi kredytobiorca (54,5 proc.) deklaruje chęć wykupienia odpowiedniej polisy chroniącej spłatę kredytu, natomiast co czwarty badany (25,8 proc.) zaznaczyło, że nie wyklucza takiej możliwości.

 

Sytuacje losowe od których najczęściej nabywamy ubezpieczenie spłaty kredytu

 

Główną sytuacją losową, na wypadek której Polacy chcieliby się ubezpieczyć, aby nie narażać siebie lub bliskich na długi, jest śmierć (49,7% wskazań). Kolejną sytuacją życiową od której chcielibyśmy się ubezpieczyć jest poważne zachorowanie (39,5 proc.), oraz możliwość utraty pracy (40,2 proc.). Badania wykazały nietypowa rzecz –  pomimo wzrostu koniunktury na rynku pracy – Polacy bardzo boją się utraty zatrudnienia . (Według danych GUS stopa bezrobocia w Polsce w lutym br. wyniosła 6,1%).

Najmniej chętnie Polacy ubezpieczyliby swój kredyt od czasowej niezdolności do pracy (19,9%) oraz z powodu hospitalizacji (14,6%)

 

 

Tomáš Mrnka, Country Manager Poland AXA Partners komentuje wyniki badan: „Cieszy fakt, że Polacy z coraz większą odpowiedzialnością podchodzą do kwestii zabezpieczania spłaty własnych zobowiązań finansowych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Jednocześnie wśród kredytobiorców wciąż pozostaje spora grupa osób sceptycznych względem produktów ubezpieczeniowych tego typu. Taką postawę deklaruje blisko co piąty uczestnik badania. Naszym zdaniem odsetek ten będzie jednak systematycznie spadać. Rośnie bowiem świadomość ubezpieczeniowa Polaków. Tylko co dziesiąty ankietowany wskazuje niewystarczającą wiedzę jako powód braku ubezpieczenia spłaty kredyty”.

 

Ubezpieczenie spłaty kredytu najchętniej kupujemy w … banku

 

Ankieta wykazuje, że Polacy najczęściej kupują ubezpieczenia kredytu w instytucji która im go udziela 0- czyli w bakach. Taka odpowiedź zaznaczyło 62,4 proc nadanych. Gotowość do nabycia ubezpieczenia bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego natomiast deklaruje co czwarty ankietowany (24,8%). Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się porównywarki ubezpieczeń (8,2%) oraz pośrednicy ubezpieczeniowi (4,5%).

 

Źródło: www.axa-assistance.pl