dom na wsi

Compensa TU S.A. VIG jest pierwszym ubezpieczycielem, który przystąpił do koalicji. W ramach koalicji prowadzony jest ogólnopolski program społeczny Dom Bezpieczny. Wspólnym celem jest edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa domowników i uświadamiania zagrożeń.

 

Koalicja Dom Bezpieczny zrzesza liderów branżowych, dostarczających rozwiązań dla domów, stowarzyszenia, ekspertów i laboratoria badawcze. W ramach programu o tej samej nazwie, koalicjanci podejmują inicjatywy mające na celu propagowanie wiedzy i promowanie dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem polskich domów i mieszkań.

 

Do tej pory w ramach przedsięwzięcia zorganizowano wspólne działania z Policją, Służbą Więzienną oraz mediami

 

W kolejnym etapie działania koalicji wesprze Compensa: „Jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który dołączył do koalicji Dom Bezpieczny. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych wartości Compensy. Chcemy zapewniać je naszym klientom nie tylko przez ubezpieczenia, ale również przez podnoszenie ich świadomości w zakresie prewencji” – komentuje Artur Borowiński, prezes firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

 

W najbliższym czasie Program Dom Bezpieczny zajmie się tematem psychologicznych skutków włamań

 

„Już 2 lata temu, gdy zaczynaliśmy program, stawialiśmy sobie za cel współpracę Domu Bezpiecznego z administracją publiczną, branżą security i ubezpieczycielami. Cieszę się, że udało się te cele zrealizować i możemy przyjąć kolejne, wspólne i ambitne plany” – podsumowuje Karol Klos, koordynator programu Dom Bezpieczny.

 

Dom Bezpieczny edukuje

 

Program Dom Bezpieczny ma na swoim koncie kilka głośnych kampanii edukacyjnych. Takie akcje jak #PoznajZłodzieja, czy #PoznajSąsiada odbiły się szerokim echem w polskich mediach, a eksperci programu byli zapraszani do programów radiowych i telewizyjnych w największych stacjach w kraju. Więcej na temat programu można się dowiedzieć na stronie: https://dombezpieczny.com/.